Home

Obohacování slovní zásoby pracovní list

Tematický okruh : Obohacování slovní zásoby Očekávaný výstup : Procvičování tvoření slov - odvozování, skládání, zkracování Cílová skupina : Žáci 8. ročníku ZŠ Poznámka : Pracovní list rozešle učitel do složek žáků na PC Hotový dokument může být zkontrolován společně (správné řešení je promítnut rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech další materiály k tomuto očekávanému výstupu » Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slov

 1. PRACOVNÍ LIST - NAUKA O SLOVNÍ ZÁSOBĚ A TVOŘENÍ SLOV. leden. Jaký způsob obohacování slovní zásoby tyto jazyky využily?/1 bod * bonusový úkol pro rychlíky: Napište jednou větou výklad názvu . prosinec. Author: User Created Date: 01/11/2018 02:14:00 Title: PRACOVNÍ LIST - NAUKA O SLOVNÍ ZÁSOBĚ A TVOŘENÍ SLO
 2. Pracovní list - Obohacování slovní zásoby : 7. VY_32_INOVACE_11_13.pdf (361094) VY_32_INOVACE_11_14: Pracovní list - Způsoby tvoření slov - odvozování : 7. VY_32_INOVACE_11_14.pdf (352564) VY_32_INOVACE_11_15: Pracovní list - Karel Jaromír Erben : 7. VY_32_INOVACE_11_15.pdf (342662) VY_32_INOVACE_11_1
 3. Slovní zásobu obohacujeme - pročíst -posílám vám poznámky, které si pročtěte a nalepte do školního sešitu. 3. pracovní list - způsoby obohacování slovní zásoby uč. str. 29/cv.3a + učebnice . str. 30/cv.4a - vyplňte a pošlete na můj mail do pátku 18.00 hod
 4. Slovní zásoba (nebo také lexikum) představuje soubor všech slov a slovních spojení (lexikálních jednotek, lexémů), která se vyskytují v jednom konkrétním jazyce nebo která v daném jazyce zná jeden konkrétní jedinec (individuální slovní zásoba).. Do aktivní slovní zásoby patří ta slova, která člověk používá při ústním i psaném projevu
 5. OBOHACOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY. OBOHACOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY - u jednotlivých slov určuješ způsob obohacení. OBOHACOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY - jen 10 slov. OBOHACOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY - jen 10 slo
 6. Čtení s porozuměním - pracovní list, ve kterém děti čtou, doplňují i/y po měkkých a tvrdých souhláskách, orientují se v textu. Součástí listu je i vystřihovánka a skládačka velryby, otázky k porozumění textu a žáci mají za úkol vysvětlit některá slova a pojmy

Pracovní listy ke stažení. Na našem e-shopu si v záložce Další informace u vybraných knih můžete stáhnout pracovní listy pro rozvoj grafomotoriky, kreslení, výslovnosti, čtení, počítání, atd. Seznam všech pracovních listů najdete zde. Postupně přidáváme ukázky z nově vydaných pracovních sešitů i ze starších knih procvičí obohacování slovní zásoby tvořením nových slov Očekávaný výstup: tvoří správně odvozená slova Jazyk: Čeština Speciální vzdělávací potřeby: žádné Klíčová slova: odvozování slov, skládání slov Druh učebního materiálu: pracovní list Druh interaktivity: aktivit Obohacovaní slovní zásoby souvisí s vytvářením nových pojmenování v češtině.. Způsoby obohacování slovní zásoby: 1. Tvořením nových slov a) Odvozováním. ke kořeni kmene (= slovotvorný základ) přidáváme přípony, předpon

Testi.cz > Jazyky > Čeština > obohacování slovní zásoby. test obohacování slovní zásoby . Autor: ta první (2vlož. 65vyzk. +6% ø)... vloženo 17.4.2013. Test vyzkoušen 7729 krát, průměrný výsledek je 76.5%. co znamená zkratka LOH. letní olimpijské hry Anotace Pracovní list slouží k procvičení učiva o významu a pravopisu přejatých slov obohacování české slovní zásoby Autor Mgr. Drahomíra Svobodová Jazyk čeština Očekávaný výstup rozlišuje nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby, spisovně vyslovuje a správn

VY_32_INOVACE_11_1 Český jazyk pro 2

Obohacování slovní zásoby. Všechno se zpřeházelo. Urči způsob tvoření. Odpov pracovní síla demokracie. Uživatel Prohlašuji, že jsem oprávněn jednat jménem účastníka služby ONLINECVICENI, poskytované provozovatelem.Prohlašuji, že je mně více než 18 let, popř. jsem zákonný zástupce nezletilé osoby, které jsem umožnil využívání těchto stránek, a tudíž jsem oprávněn za tuto nezletilou osobu jednat Vybírejte z novinek a bestsellerů kategorie Šimonovy pracovní listy. Dnes objednáte, zítra vyzvednete a můžete začít číst. Prohlédněte si aktuální nabídk Obohacování slovní zásoby. Obohacování slovní zásoby Všechno se zpřeházelo. Urči způsob tvoření. pracovní síla.

Slovní zásoba: Slovní zásoba čeština obsahuje kolem milionu slov. Slovní zásoba člověka se dělí na: Aktivní - slova, která jedinec nejen zná, ale také je bez problémů užívá (asi tak 5 až 8 tisíc slov)¨ Pasivní - slova, kterým sice jedinec rozumí, ale sám je neužívá (v průměru 40 tisíc slov). Obohacování slovní zásoby Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit Kompletní přehled učiva českého jazyka pro 2. stupeň základních škol online (6. - 9. třída). Studium českého jazyka online - mluvnice, sloh, pravopis, literatura, video výklad učiva. Příprava žáků k přijímacím zkouškám z českého jazyka na střední školy (testy Cermat), pracovní listy Uč se zábavně a efektivně! Vytvoř si vlastní hru, kterou pak sdílej s ostatními nebo si zahraj stovky úloh z předmětů, co se učí ve školy i dalších, na které škola zapomíná Zopakujeme si způsoby tvoření slovní zásoby. Před hodinou si prosím stáhněte prezentaci a test. Obohacování slovní zásoby. Slovní zásoba - test. Slovní druhy. Učebnice: 73 - 74 (on-line) Pracovní sešit - 2. díl: 3 - 4 (samostatně) *** Sloh: Nastudujte si slohový útvar LÍČENÍ v učebnici na str. 119 - 121 a přečtěte.

Slovní zásoba - Wikipedi

Obohacování slovní zásoby - zadání v MS Teams v návaznosti na videokonference dle rozvrhu. Anglický jazyk: poslech lekce 3 stopa 22-28, naučit se slovíčka lekce 3 (uč. str. 32), PS str. 21, cv. 10 . Německý jazyk: poslech Einheit 7, naučit se slovíčka lekce 7 (PS str. 67) Ruský jazyk Popis: Pracovní list (PDF) je zaměřený na zopakování a upevnění učiva slovní zásoby (vzdělávací oblast lexikologie) češtiny a jejich vrstev. Hlavním cílem materiálu je především, aby žák dokázal rozlišit češtinu spisovnou a nespisovnou, slovní zásobu neutrální i příznakovou Online cvičení | 1. stupeň. Procvičujte vše, s čím se ve škole setkají vaši nejmenší školáci. Najdete zde cvičení z matematiky, českého jazyka, prvouky i angličtiny, přírody a společnosti, která odpovídají jednotlivým školním tématům prvního stupně Pracovní list. Pracovní listy pro žáky 1. stupně ZŠ. Žák skládá věty podle děje. Pokud pracoval správně, přečte si tajenku ukrytou na konci každé věty a tajenku namaluje. Žák může pracovat přímo na počítači nebo lze pracovní list nejprve vytisknout, rozstříhat a skládat. Odkaz na televizní vysílání 2. roční Tento pracovní list je zpracován jako písemná práce z českého jazyka pro osmou třídu. Test ověřuje mluvnické znalosti z oblasti obohacování slovní zásoby. Všechny úkoly jsou vytvořeny jako přiřazovací, ve kterých žáci určují, jakým způsobem byla obohacena česká slovní zásoba jednotlivými slovy

Vícejazyčný online slovník. Překlady z češtiny do angličtiny, francouzštiny, němčiny, španělštiny, italštiny, ruštiny, slovenštiny a naopak Anotace: Druhy vedlejších vět - pracovní a výukové listy. Autor: Mgr. Lucie Cihlářová. VY_32_INOVACE_ 107. Anotace: Synonyma, antonyma, homonyma - pracovní a výukové listy. Autor: Mgr. Lucie Cihlářová . VY_32_INOVACE_ 108. Anotace: Obohacování slovní zásoby - pracovní a výukové listy OBOHACOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY - pracovní list a lístečky pro práci ve skupinách - každá skupina dostane jeden pracovní list k nalepení lístečků, vystříhá si lístečky se slovy a rozřadí je do správných pol Pracovní list procvičuje učivo na téma způsoby obohacování slovní zásoby, vyjma odvozování, jež je pojato v jiném listě zvlášť. List sestává z osmi úkolů, žák využije internet, popř. slovník. Uplatňují se zde pojmy tvoření slov - zkracování, skládání, složeniny vlastní/nevlastní, zkratka a zkratková slova

Online testy český jazyk, slovní zásob

- procvičování slovní zásoby: jídlo (pusťte si video, můžete video zastavovat, vracet se, poslechnout několikrát) 4B - vypracovat pracovní list se slovíčky 4B a tabulkou na doplnění some, any, pro zopakování some se používá v kladné větě, any v záporné větě a v otázce, pokud budete mít zájem o jedničku. Na 184 stranách ve formátu PDF naleznete hry do všech možných předmětů, do družiny i kroužků. Obsahuje různé typy her: orientační hry, papírkové hry, deskové hry, slovní hry, psychologické hry a spoustu dalších. Jako bonus obsahuje kniha říkadla, básničky, jazykolamy a dokonce i kouzla. Autorem je Petr Gotthard Škola s nadhledem přináší online cvičení, která podporují individuální rozvoj dětí a motivují děti prostřednictvím okamžité zpětné vazby. Pomáhá i s přípravou na přijímací zkoušky a maturitu Obohacování slovní zásoby pracovní list. Slovní zásoba (nebo také lexikum) představuje soubor všech slov a slovních spojení (lexikálních jednotek, lexémů), která se vyskytují v jednom konkrétním jazyce nebo která v daném jazyce zná jeden konkrétní jedinec (individuální slovní zásoba) Testi.cz > Jazyky > Čeština > obohacování slovní zásoby. test obohacování.

Materiál obsahuje 6 pracovních listů pro žáky 1.stupně k procvičení slovní zásoby. Pracovní listy procvičují základní slovní zásobu z okruhů - barvy, části obličeje, povolání, přídavná jména a školní potřeby. Každý pracovní list pracuje s omezenou slovní zásobou, kterou procvičuje na různých typech. Pátek 23. 10. Gramatika Poučení najdeš v odkazu: SLOVNÍ DRUHY. Úkoly: učebnice str. 24, cv. 1 a, b, c zapiš do sešitu. str. 25, cv. 2 a. str. cv. 2 b Opiš souvětí s a urči slovní druhy, celkem 38 slov:. Očitý svědek tohoto upálení napsal v dopise příteli, že odsouzenec hrdě odmítl krucifix, který mu byl podán těsně před smrtí, a že zemřel bídně, byv pozvolna. Učivo: studijní a kritické čtení - slovní druhy, obohacování slovní zásoby, způsoby tvoření slov Výstupy: žák odlišuje fakta od názorů, rozpozná manipulativní komunikaci, využívá základy studijního čtení. Stáhnout list Pracovní list se zaměřením na užití slovní zásoby k tématu domov, bydlení. Procvičují se též předložky v odpovědi na otázku Wo? ve spojení se zařízením bytu. 3. pád Předložky Nábytek Pokoj Zařízení bytu Bydlení Domov Němčina Dativ Präpositionen Möbel Einrichtung Zimmer Wohnung Haus Zu Hause Zuhaus Vyplň pracovní list: STÁHNOUT LIKEní-9.doc. Úkoly k procvičení učiva si můžete stáhnout zde: 1. Pexeso Jídlo Opakování slovní zásoby 2) Pracovní list Happy Easter. V osmisměrce najdi slova a pak je spoj se správným obrázkem. Pracovní list si můžeš stáhnout zde

2. týden - Čtení s porozuměním Webový portál k výuce na ..

Učebnice Click with Friends byla nově graficky a obsahově připravena pro potřeby českých žáků a českých učitelů. Hlavní postavy Nick, Ann, Steve a Eve seznámí děti se svými kamarády, rodinou a se svými mazlíčky. Učebnicovou sadou prochází motivační postavička CLICKA: veselého a hravého skřítka, který žákům pomáhá vyjádřit, co chtějí říct, a. Obohacování slovní zásoby Pracovní list určený k rozřazování příkladů do tabulek. ID: 1327715 Language: Czech School subject: Czech Grade/level: 7. ročník Age: 12-14 Main content: Obohacování slovní zásoby Other contents: odvozování, zkracování,. Anotace Pracovní list je určen k procvičování a opakování učiva 2. ročníku - slovní zásoba, vrstvy slovní zásoby. Různé druhy úkolů a cvičení mohou sloužit k ústnímu opakování a doplňování znalostí pod vedením učitele. Pracovní list je možné využít i jako kontrolní cvičení a lze jej tedy vypracovat

Pracovní listy ke stažení Nakladatelství Portá

Procvičování slovní zásoby Procvičování sloves. Abecedně řazený slovníček s výslovnost. Dokončíme obohacování slovní zásoby. Nezapomeň na čtvrtek do pracovního sešitu vypracovat z učebnice Český jazyk strana 16 cvičení 8 a. Práce s textem - zadání nového úkolu nebo vypracovaný úkol ke kontrole - mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript Zeměpis - pracovní list . Učivo do 20.3. ČJ a Dějepis. M. 70/D 72/B 74/D 76/6,7,8 78/3,4,5 79/8 80/1-10 úlohy na závěr . Aj. ŠÍP, BEZ opakování slovní zásoby a gramatiky - Unit 6, prostudovat a vyplnit, přečíst z učebnice 70-76. Aj - Martin Ší

Join a WebRTC video conference powered by the Jitsi Videobridg Je určen k rozvoji jazykových kompetencí čtení a psaní.Nabízí různorodé formy procvičení slovní zásoby, frazeologie a gramatických základů. Součástí pracovního sešitu jsou také samolepky.Svou strukturou kopíruje strukturu učebnice: Obsahuje 32 dvoustránkových kapitol rozdělených do 8 tematických celků.Každá. 9.10. Čj - ps 12/2+13,14. m - dostali pracovnÍ list na procviČovÁnÍ nÁsobenÍ a dĚlenÍ 6 - procviČujte online + mÁme za Úkol nauČit se nÁsobilku 7. prv - ps10/3 +str.11. aj - slovnÍ zÁsoba - ŠkolnÍ potŘeby - dostali pracovnÍ list Opakování slovní zásoby. UČ str. 10 / cv. 1,2,3 - ústně. DÚ - napsat slovíčka ze str. 10 do slovníčku 2.9. 2020 - PÁTEK. ČJ. Barevná čeština str. 13. Pracovní list - stavba slova. ČT - Děti z Bullerbynu kapitola 5.+kapitola 6. + pracovní list (POZOR ČÍSLO LISTU NEODPOVÍDÁ ČÍSLU KAPITOLY.) M. Měsíční test z matematik

VY 32 INOVACE 002.ČJ.7.A Slovní zásoba Obohacován

Ajina.eu - pracovní listy do angličtiny Návštěvnost 2020 ŠKOLÁKOV Na webu používáme cookies. Grafika od thistlegirldesigns.com. Obsah webových stránek Skolakov.eu podléhá autorskému právu. Bez předchozího souhlasu autora je přebírání obsahu zakázáno.. Aktivita propojuje obohacení slovní zásoby s významnými společenskými událostmi. Žáci se učí, že i slovní zásoba se vyvíjí dle aktuálních potřeb. Některé neologismy vzdorují času a přetrvají pro příští generace, jiná se stávají okazionalizmy Argot je vrstva slovní zásoby, žargon užívaný společenskou spodinou (zloději, překupníky, narkomany apod.). Účelem tvoření zvláštních pojmenování je utajit obsah sdělení před nezasvěcenými posluchači. Věda, která se argotem zabývá, se jmenuje argotologie.. Některé výrazy z argotu mohou být prozrazeny, a tím přestanou být součástí argotu a stanou se. Vánoce - slovní zásoba - hra: Pracovní list obsahuje text, ve kterém je prezentována slovní zásoba k tématu Vánoce. Následují otázky vztahující se k tématu Vánoc. K procvičování slovní zásoby komunikativní a zábavnou formou slouží kartičky. DUM: Adventní a štědrovečerní zvyky: Materiál určený k vytištění Pracovní list najdete rovněž v Zadání. Připravit si na online hodiny: Učebnici s folií Pracovní sešit Psací potřeby Učivo Děláme návrhy na činnosti Získáváme informace z poslechu Opakujeme veškeré probrané mluvnické učivo 6. lekce a její slovní zásoby Slovní zásoba Opakování U

Co je Obohacování slovní zásoby? (tvoření nových slov

 1. Velikonoce na Help for English. Jaké velikonoční materiály naleznete na našich stránkách? Reálie. Easter in England - Článek o tom, jak se slaví velikonoce v Anglii napsaný rodilou mluvčí z UK.; Easter Quiz - Kvíz zabývající se Velikonocemi převážně v anglicky mluvících zemích, vysvětlení odpovědí po vyhodnocení kvíz
 2. Obohacování slovní zásoby - pracovní list a lístečky pro práci ve skupinách, řešení přiloženo, způsoby obohacování slovní zásoby (rozřazování slov) 18. Rozvíjející větné členy - hodina připravená v programu ActivInspire, úvod do učiva o rozvíjejících větných členech v 6. ročníku, seznámení s učivem.
 3. Demo komplexního programu na procvičování a zkoušení anglické slovní zásoby ke stažení (velikost cca 18 MB). Náš spořič obrazovky, se kterým si budete moci ve volných chvilkách opakovat slovní zásobu, nabízíme zdarma ke stažení zde (velikost cca 200 KB)
 4. Věty využijete při všestranných jazykových rozborech (po stránce tvaroslovné, skladebné i slovní zásoby a slovotvorby). Souvislé texty je možné rovněž všestranně jazykově rozebírat, ale především číst s porozuměním a zabývat se jejich kompozicí (tu např. kopírovat ve vlastních textech, vylepšovat)
 5. Forma pojmenovaní (pracovní list) Český jazyk a literatura CZ Jazykový rozbor 10 (pro 6. roč.) Český jazyk a literatura CZ Obohacování slovní zásoby (pracovní list
 6. Title: VY_32_INOVACE_002.ČJ.7.A_Slovní zásoba Obohacování Created Date: 12/9/2011 9:59:58 A
 7. prac. list OBOHACOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY ODVOZOVÁNÍ SKLÁDÁNÍ ZKRACOVÁNÍ PŘEJÍMÁNÍ VYTVÁŘENÍ SOUSLOVÍ PŘENÁŠENÍ VÝZNAMU podkroví starobylý EU penzista nákladní auto mandle papírnictví lidoop Čedok matrika základní škola zlatý míč přenášet zeměkoule DAMU energie doba.

Jednotlivé úkoly směřují především k podpoře čtenářství a k rozvoji pozitivní vazby na knihy, ale i k podpoře čtení s porozuměním a rozvoji slovní zásoby a jsou různého typu (dokreslování, doplňování, spojování, dopisování atd.) Každý pracovní list doplňuje na druhé straně metodika, legenda.. Pracovní list - DUM. Obohacování slovní zásoby https://kolesovice.webnode.cz/news/slovni-zasoba/ tvořením nových slov odvozováním (vrtule, dálnice, rozhlas. Největší databáze zkratek. Snadné vyhledávání zkratek a jejich významů. Na zkratky.cz jsou aktuálně významy 14 086 zkratek

obohacování slovní zásoby - Čeština — testi

Pracovní listy jsou věnovány výše zmíněným deseti tématům, které respektují zkušenosti dětí a současně pomáhají rozvíjet jejich znalosti a dovednosti. Základní námět má vždy tři situace, které na sebe mohou, ale nemusí navazovat. Čtvrtá situace je určena vlastnímu řešení dítěte na prázdný pracovní list Práce s anglickou slovní zásobou - ústně. Učitel s žáky projde slovní zásobu, slova vyslovuje vyučující i žáci. Další část hodiny již bez prvků CLIL: Navazuje látka o rozvíjejících větných členech. Závěr : Shrnutí, zopakování slovní zásoby. Běžný organizační závěr hodiny Slovní zásoba a význam slova - pracovní list č.1 1. Užijte následující slova ve větách tak, aby byl zřetelný jejich významový rozdíl: co znamená aktivní a pasivní slovní zásoba, zapište do sešitu a podtrhejte slova, která patří do vaší pasivní slovní zásoby. Kolik slov vám zbylo? strom, bydlet, operace. Obohacování slovní zásoby. Pracovní list č. 4. 1. Uveďte pět základních způsobů, jak se obohacuje slovní zásoba češtiny. 2. Uveďte, které ze způsobů obohacování slovní zásoby se uplatnily u podtržených slov: A) Dnes se budeme učit ovládat klávesnici a myš. B) Konstrukcí prostrčíme šroub a z druhé strany.

Výukový materiál - Úvod sumavskehostice

Vypracujte pracovní list jakýmkoliv způsobem (přímo do pracovního listu; v PC a vyfoťte; přepište do sešitu...) a pošlete na můj email.: linda.pipek@zsmorkovice.cz Soubor obohacování.slovní.zásoby.doc Tyto pracovní listy rozšiřují především slovní zásobu. Dají se využít v období probírání tématu oblečení, popř. lidského těla. Cíl 1: Osvojení nové slovní zásoby v 1.pádě jednotného čísla, posléze množného včetně zájmen ten, ta, to Cíl 2: Osvojení tvarů podstatných jmen ve 4.pádě jednotného čísl Může být zařazen pracovní list část B 12 a B 13. B 7: Neohebné slovní druhy. Rozšiřování slovní zásoby, tvoření otázek doplňovacích, rozlišování přídavných jmen od příslovcí a opačně, pravopisná pravidla psaní předložek se jmény, předložkové pády; částice a citoslovce jen informačně Následující pracovní listy jsou k dispozici zdarma pro potřeby studia a výuky a mohou být podle potřeby upravovány a dále sdíleny (Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike License).Věty v těchto pracovních listech většinou pocházejí z Českého národního korpusu MATEMATIKA -najdi si pracovní list - dělení se zbytkem a procvič si , upevni si postup, při dělení se zbytkem cv.11 a., b. 12 - tabulka, dál si najdi pracovní list na písemné dělení str.2 / 3,4 - procvič a nezapomeň dodržovat zápis zbytků u písemného dělení ( ocásek pod příkladem), do cvičného sešitu - slovní úlohy.

Obohacování slovní zásoby - Školy Březov

 1. Křížovky k procvičení slovní zásoby - 10 křížovek - témata: barvy, čísla, zvířata, ovoce, zelenina, oblečení, školní potřeby; Anglické videokurzy . Výuka slovíček - videa k učení slovíček podle různých témat ; Různé webové stránky zabývající se angličtinou na 1. stupn
 2. Učivo: Slovní druhy, určení druhů vedlejších vět. Cíle/výstupy: - utvrzuje probrané učivo. Na hodinu si připravte vyřešený pracovní list s vedlejšími větami a druhy poměrů mezi hlavními větami. Středa 4. 11. Téma: Skladba. Učivo: Opakování druhů vedlejších vět a významových poměrů mezi větami hlavními
 3. Pracovní sešit je vhodný pro reflexi dosahování vzdělávacích výstupů žáky za první ročník a pro zpětnou adaptaci žáků po návratu do školy, jak doporučuje MŠMT a MZd. Pomocník při individualizování výuky s cílem odstraňování nerovností a navázání výuky na aktuální znalosti a dovednosti žáků

Pracovní list byl vytvořen jako doplnění prezentace F. Villon. Je určen žákům k prohloubení probraného učiva a k procvičení čtenářských dovedností. Obsahuje výňatek z uměleckého a neuměleckého textu a otázky pro práci s nimi. způsoby obohacování slovní zásoby. Title: Pracovní list: Francois Villon Author: JM. 1. SLOVNÍ ZÁSOBA 2. OBOHACOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY 3. TVOŘENÍ NOVÝCH SLOV VÝUKOVÉ CÍLE: Žáci: ⇒ charakterizují a rozdělí slovní zásobu, ⇒ ve cvičení rozliší slova spisovná a nespisovná, ⇒ vlastními slovy vysvětlí, co je slang a argot, ⇒ rozlišují způsoby obohacování slovní zásoby Titulní fotografie Martin Dorazín: Chrám Krista Spasitele po raketovém útoku (23. 10. 2020) Anotace: Aktivita určená především češtinářům a občankářům má iniciační charakter, slouží k prvnímu seznámení s aktuálním arménsko-azerbajdžánským konfliktem a tématem Náhorního Karabachu. Její těžiště leží v práci s klipem skupiny Einstürzende Neubauten a s. Mluvnice: obohacování slovní zásoby - tvoření slov, přenášení slovního významu, spojování slov v sousloví, přejímání slov z cizích jazyků. SKUPINA 1: písemné opakování z větných členů, procvičování - druhy vět vedlejších. SKUPINA 2: písemné opakování - slovní druhy, procvičování - větné členy Přejímalo se především ze slovanských jazyků, dominující vliv při obohacování slovní zásoby měla ruština a polština. V této době se přejaly výrazy z ruštiny (příroda, příliv, příbor, vkus, jeseň), z polštiny (podmět, předmět, obřad, kres, půvab), ze slovenštiny (shon, stoj, zkus)

 • Kontejnerové domy nevyhody.
 • Van gogh museum shop.
 • Česká spořitelna pobočky praha 5.
 • Ganttův diagram management.
 • Pavel bobek muž na konci světa mp3.
 • Josh peck filmy a televizní pořady.
 • Indigo deti.
 • Aml decals 1 48.
 • Cap crypto.
 • Opravy klikovek.
 • Rez hrušňová na thujích.
 • Kyselé horniny.
 • Junkers ceraclass.
 • Iko cambridge xtreme.
 • Matt murray.
 • Mnohonožka prodej.
 • Tai chi tišnov.
 • Fasciola.
 • Gopro hero5 session heureka.
 • Wpc plot.
 • Crocs baleriny.
 • Klay anthony rooney.
 • Menstruace 2 dny diskuze.
 • Bagr cat cena.
 • Označování textilních výrobků.
 • Přírodní rezervace moravskoslezský kraj.
 • Ikea hemnes tv stolek.
 • Got draci jmena.
 • Komparz čr.
 • Huawei senzor přiblížení.
 • Nike air max swarovski.
 • Coleslaw z červeného zelí.
 • Pařížské katakomby záhady.
 • Stv2 archiv.
 • Stranger things will.
 • Zimolez fialový.
 • Zahradní lavice z masivu.
 • Tang složení.
 • Easy duplicate finder.
 • Windows repair 2018.
 • Minikrosky na prodej.