Home

Agitační poezie

Proletářská poezie se chce stát kolektivní záležitostí, má rétorické rysy, je určena k recitaci a má agitační cíl. Proletářskou poezii ovlivnil ruský básník Vladimír Majakovskij svou agitační poezií. V této době mnoho mladých básníků sympatizuje s levicí (KSČ). Program proletářské literatury se formoval v. Agitační poezie... Nechám se zaměstnat v politické neziskovce, budu jen klečet a mít se dobře... Kleknu si před každým, kdo barvu jinou má, on se pak ke mě jistě, láskyplně zachová... Nebudu muset, jak xenofob český, chodit ráno do práce, budu si říkat a psát, třesky plesky... O tom, jak kdy.. ŠPÁĎŮV WEB — POEZIE — LEGRÁCKY — Agitační a angažované : SEŘADIT : Podle data — vzestupně : Podle abecedy : Datum vzniku &) Název (stručný obsah: najeďte myškou na název) &) Dílko : 2008-X-07 : Radši se mýlit se stranou? + Plně souvisí s volbami 2006 : 2008-X-0 Agitační poezie = opěvování režimu Budovatelský román = hlavní hrdina uvědomělý, nadšený komunista budující nový režim o Tvrdá cenzura, omezení kontaktu se západem, začerňování učebnic o 1. vlna emigrace Jiří Voskovec (USA), Ferdinand Peroutka, Egon Hostovský (USA

Proletářská poezie - Wikipedi

- agitační lyrika. Dílo: Proletářská kultura - sta? Agitační umění- agitační prolet. poezie Rudé zpěvy - boj proti třídnímu nepříteli Nové zpěvy Zpěvy jistoty - báseň - poetismus. Kniha lesů, vod a strání - vědecká publicistika a próza. Dějiny lásky. Francouzská revoluce. Dějiny ženy - román Zlatý oblak. Schůzka s panem Banem...Dnes mám schůzku s panem Banem.Vysvětlí mě, co na facebooku psát smím...co je škaredé a špatné,to se od něj dnes dozvím... Nesmím psát prostě pravdu,to se zase dneska nenosí...na školení lží si zajdu,pak pana Bana odprosím... Stanu se jeho bratrem věrným.Kdo napíše pravdu, t..

Agitační RAP Poezie - www

agitační (získává si čtenáře) Próza, poezie = výrazové formy Lyrika, epika, drama = literární druhy Drama: premiéra (první provedení hry) generálka (gen. zkouška) předpremiéra (předvedení díla před premiérou) repríza (opakování hry) derniéra (poslední opakování hry) prolog (předslovo) epilog (závěrečný text PLNÝM HLASEM - revoluční, agitační poezie, forma - rozděluje verš do stupínků - chce aby poslední slovo vyniklo. VELEMIR CHLEBNIKOV · prezident zeměkoule, největší slovní experimentátor, jako futurista hledal cestu k zaumnému jazyku = řeč za hranicemi um Rudé zpěvy - sbírka agitační poezie Láska - milostná lyrika, vznikla z citového vztahu básníka Srdce a mračna - politická lyrika Sonáta horizontálního života - 4 díly 5. díl je báseň Staří dělníci Bezedný rok - boj proti fašismu Zamořená léta - vznik za okupace Josef Hor

- upřednostňování agitační, tedy burcující funkce poezie, estetická stránka zatlačena do pozadí Poetismus - vznikl a vyvíjel se pouze v české literatuře, název byl odvozen od slova poezie, - vznikl v umělecké skupině Devětsil a vystřídal proletářské umění, - první známky se objevily ve sbírce Samá láska J. Seiferta - k typickým žánrům patří budovatelský román, historická románová kronika (A. Zápotocký - Rudá záře nad Kladnem), výrobní drama a agitační poezie - je to svět jednoduchých konstrukcí a frází. - v duchu tvorby tvořili dále - M. Pujmanová, M.V. Kratochvíl, B. Říha (Země dokořán) , Z. Pluha - agitační poezie - výzvy k boji x Wolker, Seifert, Hora, Hořejší - křesť. láska k lidem - levicově orientovaná lit. z poč. 20.let 20.st.,která v letech 20-23 zastínil PROLETÁŘSKÁ POEZIE Začátkem 20.let doznívají v české poezii ještě zážitky z válečných front, ale mnohem častěji a jasněji v ní zaznívají tóny radosti a optimismu, nadšení do boje za spravedlivější a lidštější svět. Společenské změny vyvolané např. Velkou říjnovou revolucí v Rusku podnítily zejména básnickou generaci ke kolektivnímu vystoupení po. Pokud máte rádi škatulky, tak je to: Feministická agitační romantická menstruační poezie. Pokud nemáte rádi škatulky, tak jsou to příběhy všedního dne. Autoterapie. A momentální výstřely slov, nálad a dění

Špáďův web, agitační, od nejnovějšíc

poezie by měla být jako stranická hesla - prostá, jasná, účinná = poezie agitační. s tímto zúženým pojetím poezie polemizoval básník Josef Hora, který chápal funkci poezie šířeji a kladl důraz i na estetickou úlohu básn Rudé zpěvy - proletářská poezie, agitační, revoluční e) tvorba za okupace : Bezedný rok - reakce na Mnichov Sonáta horizontálního život ( ideál poezie ulice) 150 000 000 - agitační poezie, atmosféra revoluce, proticarské výzvy, zvláštní grafické uspořádání- stupňovitost, schůdky, dynamičnost - snaha o zachycení pohybu moderní civilizace a evolučních změn, expresivita současně básník smrti - poezie plná napětí mezi životem a smrtí Agitační poezie = opěvování režimu Budovatelský román = hlavní hrdina uvědomělý, nadšený komunista budující nový režim o Tvrdá cenzura, omezení kontaktu se západem, začerňování učebnic o 1. vlna emigrace Jiří Voskovec (USA), Ferdinand Peroutka, Egon Hostovský (USA) žákovská poezie o bídě, vtip, ironie, makaronská poezie - střídání lat. a čes. veršů kázání (působivost živého slova, funkce informační a agitační), duchovní píseň (možnost účasti lidu, má funkci nejen modlitby, ale reaguje na otázky praktického života) Husovi předchůdci

16. Česká meziválečná poezie několik skupinek, poezie - největší rozmach J.K.Neumann - nejostřejší, nejagitačnější proud, nejreakčnější, agitační poezie, vyzývala k boi, k revoluci, jeho druhá žena ho obrátila k revoluci, stal se kvůli ní proletářem, revolucionářem.

Česká poválečná poezie: referá

Inspirací proletářské poezie byla marxistická filozofie a sen o revoluční přeměně světa. Proletářskou poezii ovlivnil V. Majakovskij sovu agitační poezií. Období proletářské poezie končí smrtí jejího hlavního představitele J. Wolkera Jiří Wolker (1900 - 1924) - básník, teoretik proletářského umění PROLETÁŘSKÁ POEZIE · rozvíjela se paralelně s avantgardními směry - 20. léta 20. století · důraz na angažovanost, revoluční obsah, oslovení širokých vrstev čtenářů, důraz na pracujícího člověka ( dělníka ), optimismus · proti individualismu je nutné postavit princip kolektivismu, třídní charakter, tendenčnos dvorské(kurtoazní poezie -12stol.- rozvoj Provence, Francie námětem láska, milostný prožitek v utrpení vytříbená jazyková forma, básnický jazyk rozšíření po Evropě díky trubadúrům, minnesängerům Minnesängři, trubadúři- potulní pěvci vytříbená jazyková a básnická forma- námětem je láska působící trápení u nás:formálně jednodušší, blíží se. Proletářská poezie je subjektivním hodnocením autora a následnou agitací, skrze kterou se snaží revolučně prosadit pomyslné dobro. Jistou podobnost lze nalézt v ruské agitační poezii, jejímž představitelem je například básník Vladimír Majakovskij Poezie nonsensu není jen škola tvořivosti a pojem pro básnický experiment, nejen porušování ustálených pravidel. Nejsou to pouze texty, které jsou psány neobvyklou formou, neobvyklým jazykem nebo mají neobvyklý obsah, ale jsou to texty, které rozesmějí slovním vtipem a jimiž se čtenář baví, jelikož je schopen rozpoznat.

Proletárská poezie - MATURITA

 1. istická agitační romantická menstruační poezie. Pokud nemáte rádi škatulky, tak jsou to příběhy všedního dne. Autoterapie. A momentální výstřely slov, nálad..
 2. Poezie pro děti a mládež v 50. letech 20. století, schematismus, sbližování poezie pro děti s poezií pro dospělé v důsledku stejné emblematiky (motivy dítěte jako představitele lepších zítřků), obsahové a formální strnulosti, primitivnosti, přímočará agitační funkce poezie (J. Noha, O. Kryštofek, J.V. Svoboda, J.
 3. 19) Počátky české socialistické poezie, uskutečňování programu proletářské poezie - Wolker, S. K. Neumann, Jindřich Hořejší, Jaroslav Seifert, Josef Hora- existovaly různé koncepce, které byly uveřejněny v časopisech Kmen, Červen, Proletkult, VAR- nejsou jednotné názory na proletářské umění- rozlišujeme 3 koncepce
 4. Souhrn poezie dvaasedmdesáti černošských básníků z více než patnácti zemí světa zahrnuje v nejrozmanitějších básnických formách intimní lyriku, agitační básně a mocnou poezii sociálního útisku. Čtenář tu nalezne nejen žalostná blues,.
 5. · 30. léta v české poezii· Jaroslav Seiferto stále stejná témata, opěvuje základní motivy (matku, vlast,...)o Poštovní holub (1929... Blog.cz - Stačí otevřít a budeš v obraze
 6. Poezie - cesta do duše i ke hvězdám Možné postupy při práci s poezií Irena Poláková, Tereza Nakládalová Poezie nese myšlenky, vzkazy, výzvy Některé básně nesou důležité myšlenkové poselství. Někdy jsou moralistní, někdy filozofické, občas agitační. I děti základní školy mohou tyto myšlenky od
 7. (platí s jistými omezeními, srov. např. pravidelně sylabotónické verše agitační poezie 50. let). Tónický verš je v č. teoreticky možný, bývá však vnímán jako nepravidelný či volný verš, jeho výskyt je velmi sporadický a je zatížen speciálními funkcemi (např. nápodoba typicky ruského verše v Čelakovského.

V roce 1893 vydali členové KBTP vlastní almanach s názvem Kpoctěpyj, který se pomocí nejrůznější agitační poezie snažil rozšířit jejich myšlenky a který se do žen trefoval rozličnými básněmi, hymnami, říkankami a písněmi, jako je například tato nejznámnější - Píseň Šovinisty Později přechází k proletářské poezie, konkrétně sbírka Rudé zpěvy (vyjadřuje zde svůj politický názor, agitační, revoluční, úderné), společenskou situaci a aktivitu odrážejí sbírky Srdce a mračna (obdiv k SSSR) Sonáta horizontálního života (varování před fašismem) Rudé zpěvy - navazují na České zpěvy a Nové zpěvy - agitační poezie počátek století - Kniha lesů, vod a strání - přír.lyrika; Nové zpěvy - obdiv k rozvoji moderní civilizace 30.léta - Láska - milostná lyrika; Srdce a mračna, Sonáta horizontálního života - politická lyrik

Nezapomenutelné ukázky agitační poezie, přisprostlých popěvků, individualismu mladé generace (dvojčata dcery), papalášského zneužívání pozice, zahlazování průserů ve jménu prémií (za soulož v pracovní době, překvalifikováno z pracovního úrazu na nepracovní a vyplacení osobních prémií pro zúčastněné i. -jeho politická poezie má agitační charakter-část tvorby má civilizační témata - opěvují civilizaci. A hrdý buď - báseň. Jaroslav Seifert -narodil se v Praze-získal Nobelovu cenu za literaturu. Město v slzách. Samá láska. Jiří Wolker-narodil se r. 1990 v Prostějově-pocházel ze dobře situované rodiny. V PS Hravá literatura si na str. 32 přečti dvě ukázky tehdejší agitační poezie a odpověz na otázky (1-2; 1-2). Termín splnění gramatického a literárního úkolu: 30. duben. Řešení obou úkolů bude zveřejněno dopoledne 4. května. Lenka Humpov

Proletářská poezie Rozbor-dila

 1. Reflexe poezie Georga Trakla v české literatuře. Její knižní podoba byla v roce 2008 oceněna Čestným uznáním rektora UP autorům vědeckých monografií. Sestavil též malou antologii poezie německého expresionismu nazvanou Držíce v drzých držkách cigarety
 2. Anna Proletářka - výchovný a agitační román o venkovské dívce, která se pod vlivem svého přítele Toníka stane soudružkou. Karel Čapek zaujal překlady moderních francouzských básníků v díle Francouzské poezie nové doby; Období do r. 1927
 3. - poezie: - má se stát součástí života - boj za soc. spravedlnost - oslava děl. třídy - zájem o život dělníků - jasný, srozumitelný, názorný jazyk - kolektivní záležitost - určena k hlasitému přednesu - časopisy a noviny: Červen, Kmen, Rudé Právo, Var Jiří Wolker (1900 - 1924) - narozen v Prostějově - gymnázium.
 4. Stanislav Kostka Neumann (1875-1947) básník, prozaik, publicista, překladatel, politik - složitý básnický vývoj od dekadence a symbolismu přes anarchismus, civilismus, naturismus, účast v poválečné avantgardě až ke komunismu, proletářské poezii, dogmatickým stalinským postojům v 2. pol. 30. let a k protifašistickému hnutí; redaktor časopisu Nový kult (anarchisté.
PETR HAMPL - www

Vytvořil agitační větev proletářské poezie, ale psal také vědeckopopulární práce: Dějiny ženy, Dějiny lásky a Francouzská revoluce. Po V. sjezdu KSČ (1929) podepsal Manifest sedmi, za nějž byl vyloučen z KSČ. Ve 30. letech vážně onemocněl a léčil se v Poděbradech. Během druhé světové války žil v ústraní na. Za nevzdělanou a hloupou lůzu převážně z vesnic, za nás xenofoby, burany a odmítače přijetí Eura, zkrátka za nás za všechny tvořící to tupé stádo voličů Zemana si dovolím přivítat snahu rektora UP v Olomouci vyslat na hloupý venkov agitační úderky, sestavené z posluchačů vzpomínaného ústavu, s cílem odhalit nám kvalitní informace o EU a ukázat, kterak ten. V nakladatelství Euromedia vyšel další z edice skvostů poezie. V osmnáctém svazku našel své místo Konstantin Biebl, významný básník, jehož tvůrčí schopnosti se začaly utvářet v jeho rodném Slavětíně. Obklopen příbuznými s nadšením pro umění a poezii dostal Konstantin Biebl mnoho do vínku. Vstupní inspirace jeho tvorby se pak čím dál tím více tříbila a.

Česká meziválečná poezie - Literatura - Referáty Odmaturu

 1. Romantický básník a zakladatel moderní české poezie ho na svých poutích nejen rád... Pražské planetárium odhaluje hvězdnou oblohu už 60 let. 20. 11. 2020. V Uherském Brodě otevřeli bar přeměněný v agitační středisko Video. dnes 16:54 Aktualizováno
 2. 18. ČESKÁ POEZIE V PRVNÍ POLOVINĚ 20. STOLETÍ . 1914 - 1918 → 1. sv. válka. 2 8. říjen 1918 → vznik ČSR - TGM - demokracie. 20. léta → formování I. republiky. 1929 Černý pátek → krach na burze v New Yorku - vypuká světová hospodářská krize → zasažena ekonomika celého svět
 3. Tak u první - Komparace poetik básníků 60. let - ehm. Tak jo. Začala jsem sepisovat, jaká literatura se musela/ nesměla psát. Únorový převrat, akce pracující literatury, budovatelská próza, historické romány, agitační poezie, Květen, uvolnění, psychologické vykreslení, debutanti, znovu oficiální vydávání některých spisovatelů a tak dále a tak dále
 4. Francouzská poezie nové doby (překlad knih z francouzského období prokletých básníků) kde se z ní stane uvědomělá levicová bojovnice, agitační, boj o lepší zítřky. O zlých samotářích - Povídková trilogie, lidé z okraje společnosti - ztroskotanci, povídka Bratr Žak
 5. Rubrika Poezie v KN přináší různé básně - kvalitou, povahou, stářím. Proto také báseň doprovází komentář. A právě ten je u básně Ivana Skály Co si beru na cestu podle mého mínění kamenem úrazu a důvodem této reakce. Obhajuje totiž Skálovu tvorbu i báseň samotnou argumenty, které jsou nebezpečně hloupé
 6. Článek, který nelze označit jinak než jako agitační a jako objednávku od velkochovatelů klecových chovů, se celý nese v jadrném agitačním duchu, hrozí například zdražováním vajec až na 12 Kč za kus, zastává se klecového chovu jako moudrého způsobu chovatelství, který z dobrých důvodů vynalezli naši předci pro blaho našeho národa, jenž ročně údajně.

Stanislav Kostka Neumann - Wikipedi

 1. Antologie české poezie 1945 - 2000 Vydalo nakladatelství Paseka 2002 Uspořádali Petr A. Bílek, Miroslav Huptych, Jan Macháček a Vladimír Pistorius z 50. let v duchu dobové poetiky monumentalizoval úděl socialistického člověka a vytvořil vyhraněný typ agitační poezie (Veliká láska, 1950, Český sen,.
 2. -sbírka Nové zpěvy-civilizační poezie-oslava civilizace, techniky, moderního života -sbírka Rudé zpěvy-proletářská poezie, angažovaná poezie, agitační-sbírka Sonáta horizontálního života-proti fašismu /varování/-okupace Bezedný rok /reakce na Mnichovskou dohodu/, Zamořená léta /obraz války
 3. Česká poezie po r. 1918 až do roku 1945 Doznívání prožitku 1. sv. války: V. Dyk (Země mluví), Antonín Sova, Josef Toman, Fráňa Šrámek; Šrámkův vitalismus a naturismus, Křičkova poezie pokory a prostoty; civilismus - Neumann (Nové zpěvy), manifesty, fejetony (Ať žije život! Návaznost na Šrámka - J. Wolker (Host do domu
 4. socialismu byla v padesátých letech oficiálně podporována režimem agitační masová píseň oslavující práci. Ztráta prestiže poezie jako takové je reakcí na ornamentální veršování3 a zašifrovanost tvorby poválečných autorů. (např. Holan a jeho pokračovatelé v 60. letech)

Avantgardní Umělecké Směry V Poezi

Radek Malý: Kam až smí smích, Meander, Praha 2009, 92 stran Současná česká poezie pro děti je poněkud chudá na zajímavé debuty, o to větší pozornost vyvolal Radek Malý (1977) básnickou knížkou Kam až smí smích.Malý není v oblasti tvorby pro děti žádným nezkušeným nováčkem V řadě (1948) - poezie společensky angažovaná, básně reagující ještě na období války, připomínající odkaz padlých bojovníků, snaha ukázat statečnost a morální zodpovědnost, agitační verše

17. Meziválečná česká poezie: referá

Publicistický funkční styl má agitační, sdělnou nebo rekreační funkci. Je aktuální, dynamický ( častější výskyt krátkých vět než složitých souvětí ) a srozumitelný. Součástí publicistického textu jsou titulky, mezititulky a podtitulky, fotografie a popisky k nim a perex ( krátký odstavec na začátku textu. Agitační mašinérie, Díky hybridu nespojitelného. Alegorická scenérie, Díky cvoku největšímu. Nemáme jíst maso, Nemáme se, jak bránit. A to je za co? Máme se prznit! Zpěv čtvrtý. Nyní má vládu nad náma. Nyní jede jak vlak. Pro pána Jána. To jak? Intošové mu pomohli, Intošové mu poskládali páteř. Postavili ho na.

Česká próza 2.pol. 20. stoleti, CJ - Český jazyk - - unium.c

Ale když pomineme výchovu, jsou krátké scénky agitační a zavání nechtěným humorem. A jejich papundeklový sci-fi vizuál a přehnané herectví se pohybují na hraně braku. Poezie Instagramová poezie: neberme se tak vážně, vzkazuje literatura mezi lajky PROLETÁŘSKÁ POEZIE boj proti sociálnímu útlaku a válce sny o revoluci kolektivnost tendenčnost stať J. Wolkera- Proletářské umění- uveřejněno v časopise VAR Proletář = dělník Bojuje proti kapitalismu Znaky: proti vykořisťování proti válce optimismus verše určené k recitaci na veřejnosti = agitační. PETR BEZRU

Video: Meziválečná česká poezie - maturitní otázka - Seminárky

Meziválečná avantgarda - proletářská poezie, poetismus

poezie, próza, drama, žurnalistika,(advokát majetných lidí) politická lyrika, agitační funkce, záměrně tvořena pro hlasitý přednes před davem,umělecká stránka podřízena ideologickému záměru další vývoj: přívrženec metody socialistického realism Ofenzivní (nebo agitační) fáze českého národního obrození je období od počátku 19. století (přibližně rok 1805) do jeho 30. let. V obranné fázi se obrozencům podařilo češtinu a českou literaturu ubránit, takže i spisovný jazyk byl na nějak slušné úrovni a jeho používání se rozšířilo i mezi venkovany ČESKÁ POEZIE 1945 - 1968 CHARAKTERISTIKA VÝZNAMNÍ PŘEDSTAVITELÉ tzv. frézistická poezie (politické, agitační verše, oslava pracujícího dělnictva) tematika rodné země, rodiny, všední reality SKUPINA 42 volné básnické a výtvarné sdružení, jedna z nejvýznamnějších uměleckých skupin v českém umění dvacátého. Agitační poezie. Proletářská poezie je podporována výzvami a hesly. Vztah k lidu je humanistický. Oslava sovětské Rusi je podobná náboženské modlitbě vzýváním. Sbírka obsahuje Písně práce a Písně klení. Zpěv jistoty má patos, výzvy a hesla. Wir-forma zračí kolektivnost. Většinou je volný verš

Poezie Knihy.ABZ.c

DENNÍ TELEGRAF - wwwDĚJINY OKEM ALTRIGHT - www

Česká poezie meziválečná :: Zpravodaj učitelsk

PETR BYSTROŇ (AfD) - wwwMARTIN KONVIČKA - wwwFOTO - wwwEVA HRINDOVÁ - www

Poezie: lidová píseň (přesně Erben), almanach Básně v řeči vázané (skupina v čele s Antonínem Jaromírem Puchmajerem) 2. Agitační *1 etapa (preromanitsmus) *1 hromadně přesvědčovací; Preromantismus a lidová poezie; Cíl dokázat, že se čeština vyrovná jazykům vyspělých literatu Soubor veršů Stanislava Kostky Neumanna lze hodnotit jako součást proletářské poezie, která nesla výrazný agitační podtext. Neumann se především vyznává až s nekritickým obdivem ze vztahu k sovětskému Rusku, jeho verše mají v tomto případě téměř litanický charakter, jenž je navíc ještě zdůrazňován naléhavými apely 4) sbírka Rudé zpěvy - proletářská poezie; agitační, revoluční, politická lyrika; adresné apostrofy (oslovení), strohá údernost politických výzev (revoluční hesla), náboženské symboly, ale politický obsa Poezie pro děti a mládeţ v 50. letech 20. století, schematismus, sbliţování poezie pro děti s poezií pro dospělé v důsledku stejné emblematiky (motivy dítěte jako představitele lepších zítřků), obsahové a formální strnulosti, primitivnosti, přímočará agitační funkce poezie (J

 • Starožitnosti šperky nausnice s rubiny.
 • Nike mikina dámská a3 sport.
 • Neapol metro.
 • Mac václavské náměstí.
 • Jak zaheslovat rar.
 • Generátor japonských jmen.
 • Nejstarší fotbalový klub na světě.
 • Iskola gyza.
 • Woodwick svíčky levně.
 • Playstation account.
 • Gynekologie namesti miru.
 • Granule pro buldoky.
 • Stv2 archiv.
 • Paint exe.
 • Delegátka nabídla 45 účastníkům zahraničního.
 • Icbc bank praha.
 • Ferrari california interior.
 • Jak vymalovat bez nepořádku.
 • Delphinium pacific.
 • Wien karte.
 • Margin css.
 • Vyriznuti znamenka v těhotenství.
 • Nikon d3200 heureka.
 • Politika jednoho dítěte dvojčata.
 • Ford mustang shelby gt500 eleanor 1967 for sale.
 • Cervikální dystonie rehabilitace.
 • Capsicum salsa jedle.
 • Hamburg přístav.
 • Tesla supercharger v3.
 • Osram xenarc d2s.
 • Bts jungkook.
 • Polštář 40x60 ikea.
 • Model lebky.
 • Ceník gravírování laserem.
 • Kadeřnictví pekařská opava.
 • Vyplach pochvy.
 • Ck victoria last minute.
 • Mixotrofní organismy.
 • Ucha na kabelky.
 • Rondel literatura.
 • 1964 rok.