Home

Znaky dělitelnosti pracovní list

DUMY.CZ Materiál Znaky dělitelnosti - pracovní list

 1. . na téma Microsoft Teams nebo G-Suite pro ZŠ a Doporučujeme vhodné aplikace a on-line zdroje pro MŠ
 2. nap ř: 420 je dělitelné 10 425 není dělitelné 10 20 000 je dělitelné 10 3 280 je dělitelné 10 P O Z O R ! Je-li číslo d ělitelné 9, je d ělitelné i 3.Neplatí obrácen ě. nap ř: 27 045 je d ělitelné 9 i 3 ale 27 042 je d ělitelné 3, ale není 9. Je-li číslo d ělitelné 6, je d ělitelné 2 i 3. Je-li číslo d ělitelné 8, je d ělitelné 2 i 4
 3. Název tématu: Znaky dělitelnosti - Pomůcky: pracovní list . tabulky nebo list s prvočísly. Vytvořeno: 02/2010 . Svobodná chebská škola, základní škola a gymnázium s.r.o. Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem prostřednictvím Operačníh
 4. VY_42_INOVACE_M_II_1.26-Znaky dělitelnosti-pracovní list.pdf; Projekty. Podpora škol cestou zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ; Pomáháme školám k úspěchu - PŠÚ; Implementace krajského akčního plánu - iKAP; Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi; Druhý krok; Projekt 72 hodin; Podpora.
 5. Anotace: Pracovní list shrnuje, procvičuje a upevňuje učivo o dělitelnosti čísel - dělitel, násobek, znaky dělitelnosti, prvočísla, rozklad na součin prvočísel, největší společný dělitel a nejmenší společný násobek. Pracovní list je určen k samostatné práci žáků. Materiál obsahuje kontrolní řešení
 6. 2.2 Znaky dělitelnosti 2.2.1. Dělitelnost dvěmi Číslo je dělitelné dvěmi, jestliže na řádu jednotek je číslice, 0, 2, 4, 6, 8. Obecně: a bc0 a bc2 a bc4 a bc6 a bc8 Čísla dělitelná dvěma : 8 ; 12 ; 526 ; 25 482 ; 125 990 Čísla nejsou dělitelná dvěma : 7 ; 23 ; 789 ; 569 789 ; 2 000 333.
 7. Dělitelnost přirozených čísel - pracovní list Mgr. Milena Dusová leden 2012 Matematika - 6.ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768 1. Která z čísel 115 164 210 255 396 729 1 024 2 752 jsou dělitelná a) dvěma b) třemi c) čtyřmi d) pěti e) deseti 2

Dělitelnost - znaky dělitelnosti, násobek a dělitel Materiál poskytuje prostor pro procvičení znaků dělitelnosti a pojmů násobek a dělitel formou individuální práce nebo práce ve dvojici. Tipy pro využití ve výuce jsou přiloženy. Zlomky - pracovní list Znaky dělitelnosti. Některé dělitele přirozených (tj. kladných celých) čísel lze zjistit přímo z jejich zápisu. Na stránce naleznete přehled základních kritérií dělitelnosti včetně uvedených příkladů. Na úvod vysvětlení některých termínů: Číslo a číslice. číslo: vyjadřuje hodnotu - množství, pořad

Žák vybírá ze zadaných čísel čísla, která jsou dělitelná dvěma, třemi, pěti a deseti. Tabulkový procesor ihned vyhodnocuje správnost. List č. 1 je určen pro nácvik, poskytuje žákovi informaci o znacích dělitelnosti. V listech č. 2-4 je nabytá znalost ověřována, žlutá pole avizují počet čísel s danou vlastností Pracovní list č. 2 18.3.2020 Nová učební látka - ZNAKY DĚLITELNOSTI uč. č. 2 str. 73 - 76, sbírka str. 121 - 127 I bez pracného dělení lze zjistit, zda je číslo dělitelné některými jinými čísly

Znaky dělitelnosti. Stáhněte si následující text, vyhledejte potřebné informace a nahrajte soubor s vyhledanými informaceni. Znaky dělitelnosti Soubor. Znaky dělitelnosti - pracovní list Soubor. Znaky dělitelnosti Úkol. Téma 3. Téma 3. Prvočísla a čísla složená. Znaky dělitelnosti. přikládám pracovní list na znaky dělitelnosti a prvočísla; pracovní list si nemusíte tisknout, tabulky si předělejte klidně do sešitu a pracujte v sešitě nebo vyplňujte přímo ve Wordu a odevzdejte - uložte zpět do Teamsů (kdo zvládne) Dělitelnost součtu, rozdílu a součin Stručný obsah: znaky dělitelnosti - dělitelnost čtyřmi - dělitelnost šesti - dělitelnost osmi - dělitelnost devíti ověření. Pomůcky: pracovní list . Vytvořeno: 02/2010 . Svobodná chebská škola, základní škola a gymnázium s.r.o. Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem prostřednictvím Operačního. Znaky dělitelnosti 2, 5, 10 Doporučit známému. Id: P4317 Autor: Mgr. Valdemar švábensk ý Pracovní listy Shodná zobrazení . Vzdělávací tabulky.

5. 30.3. samostudium.: Znaky dělitelnosti 20, 25 (příloha M5 ) 4. Pracovní listy: Pracovní list 1,2 slouží k ověření znalostí. Prosím poslat elektronicky do 10.4.2020 (tato práce není na známky), kdo nemůže poslat elektronicky, může donést po domluvě v tištěné formě. 3 Znaky dělitelnosti Pracovní list - znaky dělitelnosti Word 3 2 106 VY_32_INOVACE_16_06 Matematika 6. Prvočíslo, číslo složené Pracovní list - prvočísla Word 3 2 107 VY_32_INOVACE_16_07 Matematika 6. Dělitelé daného čísla Pracovní list - pexeso Word 2 PRACOVNÍ LIST 5 Jméno žáka: PŘ. 1 Následující čísla zařaď do správného sloupce - podle znaku dělitelnosti a) 100 000 b) 77 103 c) 12 660 d) 55 555 e) 1 800 f) 10 530 g) 600 h) 222 222 i) 20 j) 825 k) 111 000 111 Znaky dělitelnosti-souhrn: 2 sudé číslo, na místě jednotek číslice 0, 2, 4, 6, 8 (např. 10,22,36,508. Pracovní list 11_1 Opakujeme znaky dělitelnosti a) Doplňte do buněk tabulky písmene A (= ano) nebo N (= ne) podle, toho zda je dané číslo dělitelné daným dělitelem nebo není Základní škola Kaznějov, okres Plzeň sever, příspěvková organizace. adresa : Školní 479, 331 51 Kaznějov. telefon: 373 332 126. zskaz@kaznejov.c

VY_42_INOVACE_M_II_1

 1. Znaky dělitelnosti. přikládám pracovní list na znaky dělitelnosti a prvočísla; pracovní list si nemusíte tisknout, tabulky si předělejte klidně do sešitu a pracujte v sešitě nebo vyplňujte přímo ve Wordu; máte otevřený drill na dělení se zbytkem - drill je povinný, dostanete z něj opět známk
 2. Procvičování dělitelnosti přirozených čísel. Znaky dělitelnosti - pracovní list. Řešení - znaky dělitelnosti. Důležité pojmy této kapitoly. Trochu teorie. Zlomky. Druhá mocnina a odmocnina. Rozklad mnohočlenů na součin. Téma 5. Téma 6. Téma 7. Téma 8. Téma 9. Téma 10. Kurz
 3. Dělitelnost přirozených čísel pracovní list Mgr. Milena Dusová Září î ì í í Matematika - .ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška ó ò
 4. Znaky dělitelnosti + dělitelé + prvočíselný rozklad. pracovní list (není potřeba tisknout, stačí opsat do sešitu nebo na papír) Dělitelnost 1.pdf (kontrola: úloha č. 1 formou testu, ostatní zde) Společný dělitel. uč. str. 150 nebo video co je společný dělitel a příklad (0:00 - 6:00
 5. Matematika 6. A čtvrtletní písemná práce - středa 13. 6. - znaky dělitelnosti - nejmenší společný násobek, největší společný dělitel (i slovní úlohy

- vyřešíš pracovní list č. 9 zaměřený na dělitelnost a pošleš vyučujícímu na email Činitele, pomocí kterých sestavujeme znaky dělitelnosti, musí být nesoudělná čísla. Pozor na unáhlené závěry!!! Ukázka: Pro dělitelnost čísla 12, 12 = 2 . 6 nevyužijeme skládání znaků dělitelnosti 6 a 2,. PRACOVNÍ LISTY 1. ROČNÍK ČÍSELNÉ MNOŽINY Základní pojmy: • Číselné obory a vztahy mezi nimi • Zákony pro počítání s číselnými množinami 1. Přirozená čísla vyjadřují počet prvků množiny N= { } 2. Celá čísla změna počtu prvků dané množiny, přírůstky a úbytky Z = { } 3 Vypracuj pracovní list na téma Prvočísla a čísla složená. Pracovní list uložen na MS teams, ve třídě Matematika .B. Pokud nebudeš vědět, jak některou úlohu vyřešit, napiš do pátku í ò.. a vyřešíme následující hodinu ve škole. Čtvrtek 15.10. Mg Téma: Úhel Vypracuj pracovní list na téma Úhel

Dělitelnost přirozených čísel pracovní list

Prvočísla, znaky dělitelnosti, slovní úlohy ; Tabulka prvočísel ; Nejmenší společný násobek Největší společný dělitel dvou čísel Největší společný dělitel tří čísel ; Znaky dělitelnosti - test hrou ; Prvočíselné rozklady - test ; Prvočísla a čísla složená do 2 Fyzika - Hustota pracovní list č.2. 19. 3. 2020. Matematika - M PL č. 3 (Znaky dělitelnosti 100, 25, 4) 18. 3. 2020. Matematika - M PL č. 2 (Znaky dělitelnosti 2, 5, 10) Zeměpis - Atmosféra (nová látka), Kvíz Litosféra, Kvíz Hydrosféra Dějepis - Kvíz Mezopotámie2, Kvíz Egypt, Křížovky Starově Připojení je jen na 40 minut .Sledujte web a stránky matematiky, tam také dávám pokyny a odkazy. Dnes jsme začali opakovat téma Dělitelnost-znaky dělitelnosti a Rozklad čísla na součin prvočísel. Pošlu vám odkaz na prezentaci na Youtube, další prezentaci s procvičením, pracovní list a pokyny co napsat do sešitu. POKYNY Řešené příklady pro rozpoznávání základních pravidel dělitelnosti. Jak poznám, že je nějaké číslo dělitelné jiným beze zbytku? V tomto videu si ukážeme, jak.

ZNAKY DĚLITELNOSTI 3 (opakujeme malá násobilka - látka první stupeň a znaky dělitelnosti - látka min. týdne) Ahoj moji malí/velcí žáčci. Máme tady další týden, který musíme zvládnout na dálku. Tak jdeme na to ZNAKY DĚLITELNOSTI Číslo je dělitelné 100: Když má číslo poslední dvojčíslí 00, pak je dělitelné stem. Např.: 500, 5 600, 72 000, 820 000 25: Když má číslo poslední dvojčíslí 25, 50, 75 nebo 00, potom je dělitelné dvaceti pěti. Např.: 5 175, 5000, 450, 362 Dělitel, násobek, znaky dělitelnosti 2, 5, 10 (opakování) Znaky dělitelnosti přir. čísel 3, 9 dokument si vytiskněte a vlepte jako list do šk. sešitu (kdo nemá tiskárnu tak přepíše do sešitu) a počítejte podle pokynů, vysvětlující video k dělitelnosti třemi - Domácí úkoly Matematika aritmetika - téma: Znaky dělitelnosti Učebnice 2.díl (oranžová) str. 80 - vypracovat do školního sešitu Přírodopis Rybník jako celek - uč 93-94 - v bakalářích najdete pracovní list, který mi vyplněný odevzdáte emailem do 24.4., dostanete z něj známku Dějepis Starověký Ří Žák používá znaky dělitelnosti, určí násobky a dělitele přirozených čísel, určí čísla soudělná a nesoudělná Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova Přirozené číslo, znaky dělitelnosti, dělitel, násobek, soudělné číslo, nesoudělné číslo. Druh učebního materiálu. Pracovní list

Sbírka = učebnice nadepsaná jako pracovní sešit 83/2 84/10 85/19 - dělej si náčrtky 88/7 89/18 90/25 91/27 skupinu A Nyní nové učivo: nadpis Znaky dělitelnosti Učebnice str. 71/A, 72/B, C, D vše si jenom přečti Opiš si rámeček str. 73 nahoře Písemně do sešitu str. 73/1, Pracovní sešit str. 23. Prezentace (při otevření dejte uložit a otevřít): násobek_dělitel. znaky_dělitelnosti_1. znaky_dělitelnosti_2 . Úkoly do 3.4.2020. V tomto týdnu si procvičíme, upevníme a dokončíme znaky dělitelnosti. Probereme znaky dělitelnosti čísel 4,6,8 ZNAKY DĚLITELNOSTI (str. 71 - 80) následující piš do ŠS 1) Dělitelnost deseti, stem a tisícem Z čísel 70, 150, 165, 200, 2504, 8 550, 20 007 zakroužkuj ta, která jsou dělitelná deseti. Př. Utvořte prvních dvacet násobků čísla 10. vypiš je 10, 20, Číslo dělitelné deseti má na místě jednotek nulu Znaky dělitelnosti přirozených čísel - test . 1. Číslo je dělitelné dvojkou, je-li ciferný součet dělitelný dvojkou ciferný součet sudý. Pracovní list, který lze zařadit na úvod při probírání učiva znaků dělitelnosti, nebo na závěr jako opakování. Očekávaný výstup: modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel Znaky dělitelnosti.doc SUCHÁ, Dagmar. Znaky dělitelnosti. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 19. 03. 2010, [cit. 2012-10-22.

Pracovní list si stáhněte zde ve formátu .docx nebo .pdf Slovní úlohy - online procvičování s okamžitou kontrolou, včetně vysvětlení řešení. Široký záběr témat od malé násobilky až po rovnice a grafy, více než 500 příkladů, vtipná zadání (draci, Harry Potter, Lichožrout Slovní úlohy - dělení a násobení Pracovní list k závěrečnému shrnutí učiva ZŠ. Autor. Mgr. Kateřina Baronová. Jazyk. Čeština. Očekávaný výstup. Používá znaky dělitelnosti, rozloží číslo na součin prvočísel, vypočítá největší společný dělitel a nejmenší společný násobek. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slov Znaky dělitelnosti - procvičení. Dobrý den, vytiskněte si pracovní list, který navazuje na předchozí odkazy, a procvičujte si. Tuto práci mi zašlete do 14.4. Prosím, pište čitelně :) Hezké Velikonoce. HKon. Ke stažení

Dělitelnost - soubor pracovních listů - Školáci

Znaky dělitelnosti Ročník: 6. třída Pomůcka: aplikace Generátor náhodných čísel Učivo: určování dělitelnosti Učitel připraví k promítání některou aplikaci pro generování náhodných čísel Žáci se rozdělí do 3 - 4 skupin podle počtu žáků ve třídě Určený žák zapisuje skupinám bod Vyplnit pracovní list a odeslat do 31. března 2020 na adresu mejzr.martin@zssokol.cz . Pracovní list otevřete ve Wordu, vyplníte, uložíte a odešlete. Využijte učebnice M6/2. díl a prezentací ZNAKY DĚLITELNOSTI. ---- Pracovní list. 5. 3. 2019. Úhel. Grafické sčítání a odčítání úhlů. Konstrukce osy úhlu. 26. 2. 2019. Úhel. Sčítání, odčítání, násobení a dělení velikostí úhlů ve stupních a minutách. Převody velikosti úhlu v desetinných číslech a stupních a minutách. Dvojice úhlů a jejich využití při dopočítávání. Vyplněný pracovní list mi pošli do pondělí 30.3.na jarmila.tesarova@zskrtiny.cz Souhrnná práce-znaky dělitelnosti 27.3..docx. pro tisk, kdyby se špatně zobrazovalo Souhrnná práce-znaky dělitelnosti 27.3..pdf. 25.3. + 26.3. Tak a teď už bychom měli znát znaky dělitelnosti základních čísel. V téhle lekci si svoje.

Znaky dělitelnosti - vypocitejto

Úkoly / pracovní listy na známky: Je tu jeden povinný na známky a jeden dobrovolný - oboje do pondělí 16.11. 23:59. Povinný je vypracovat přiložený pracovní list (obsahuje i trochu teorie pro ty, co nebyli na hodině) PL - povrch a objem kvádru (123.16 kB) , dobrovol ný je narýsovat síť kvádru o rozměrech a = 8 cm, b = 6 cm. matematika 6.třída - pracovní listy. 21. 03. 2017 . Dokument Fyzika - Hustota - pracovní list č.2. 19. 3. 2020. Matematika - M PL č. 3 (Znaky dělitelnosti 100, 25, 4) 18. 3. 2020. Matematika - M PL č. 2 (Znaky dělitelnosti 10, 5, 2) Zeměpis 18.3. - Úvodní Info, Atmosféra (nová látka), Kvíz Litosféra, Kvíz Hydrosféra Angličtina - zadání úkolů pro domácí prác pracovní list 8.9.2020 Holý: Dělení desetinného čísla - opakování: pracovní list 10.9.2020 Holý: Dělení desetinným číslem - opakování: pracovní list 14.9.2020 Holý: Převody jednotek - opakování pracovní list1, pracovní list 2 14.9.2020 Holý: Znaky dělitelnosti - opakování pracovní list 15.9.2020 Hol

Pracovní list - Lineární rovnice, rovnoramenné váhy Znaky dělitelnosti, VY_42_INOVACE_M.2.37 Mgr. Květa prvočísla, čísla složená Procvičování dělitelnosti, smar 6 17.7.2012 VY_32_INOVACE_ 26 Pracovní list - Trojúhelník - celkové opakování Mgr. Vladimíra Špičková 7 17.7.2012 VY_32_INOVACE_ 27 Pracovní list - Znaky dělitelnosti, společný násobek a dělitel Mgr. Vladimíra Špičkov pracovní list č. 4, který opět pošli ke kontrole vyučujícímu Doporučení K procvičování můžeš využít internetové stránky: 1. Dělitelnost - z nabídky vyber: znaky dělitelnosti, dělitelé a násobky, prvočísla - V případě správné odpovědi máš možnost zobrazit podrobné řešení. Poku

Videohodina (MS Teams) od 12.30 hodin -výklad k prezentaci Znaky dělitelnosti 2. on-line test z geometrie - test je otevřený do 3.6. do 20 hodin, test by neměl zabrat více než 15 minut času. Do cvičného sešitu vypracuj pracovní list Součet úhlů v trojúhelníku:. Čti svoji knihu. Pracovní sešit - tabulky přehledu učiva - str. 12 Literární výchova - slovníček pojmů - čti, vybarvi odstavec s pojmem DENÍK. Matematika. Při dělení čísel Vám pomohou znaky, pravidla dělitelnosti, pozorně si je pročti a procvič v PS, který je online. Rodičům pošlu PS i s výsledky na email Upozorňujeme rodiče, že kapacita školní družiny pro školní rok 2020/2021 byla překročena. O zařazení žáka do školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě písemné. Znaky dělitelnosti musíte znát. Kdo má problémy s násobilkou, bude mít problémy i tady. Prostuduj jednotlivé odstavce textu a obrázky v učebnici a pak doplňuj pracovní list. Krytosemenné rostliny mají vajíka ukrytá v semeníku a semena v plodech Znaky dělitelnosti - pracovní list Soubor. Řešení - znaky dělitelnosti Soubor. Důležité pojmy této kapitoly Slovník. Trochu teorie Kniha. Zlomky. Druhá mocnina a odmocnina. Rozklad mnohočlenů na součin. Téma 5. Téma 6. Téma 7. Téma 8. Téma 9. Téma 10. Přeskočit: Prohledat fóra

Dělitelnost - znaky dělitelnosti (2, 3, 5, 10

Od středy 14. 10. 2020 probíhá distanční výuka, žáci mají on line konference dle níže přiloženého rozvrhu, další práce je zadána během online výuky (pracovní list, cvičení v pracovním sešitě atd.) 6. TŘÍDA 1 2 3 Pondělí PŘ ČJ Úterý M F Středa ČJ ZE AJ Čtvrtek M AJ Pátek D ČJ M Období 23. 11. - 27. 11 Pracovní list 26-11-20: Pracovní list 24-11-11: 6A-Č-23-27-11: Velká a malá písmena: 6A-Č-16-20-11: 6A-Č-9-13-11: O milionáři, který ukradl slunce: Šťastný princ: 6A-Č-2.-6.11. 6A-Č-19.-23.10. 6A-Č-14.-16.10 Zrovna jsme v matice v šestce probírali násobky, dělitele a znaky dělitelnosti a připadalo mi tedy ideální vzít do hodiny tyhle ďábelské potvůrky a využít nadšení žáků z roztomilých robůtků nejen k opakování, ale i jako jakousi odměnu

Pracovní listy. Dělitelnost přirozených čísel - znaky dělitelnosti; Dělitelnost přirozených čísel - prvočísla; Dělitelnost přirozených čísel - společný násobek, dělitel; Desetinná čísla-digitální učební materiály; Desetinná čísla - sčítání, odčítání; Převody jednotek; Celá čísla; Osová. závěrečný test shrnující probrané učivo o dělitelnosti si opět napíšeme pomocí google dotazníku, který bude přístupný na blogu v Út 2. 6., v čase od 10. 00 do 13. 00 hodin. Poté bude test uzavřen a vyhodnocen. ---- 5. pracovní list - vypravován je násobkem.) a podle posledního snímku si přepiš znaky dělitelnosti 10, 5, 2, 3, 9, 4 (celou tabulku). Vypracuj pracovní list a pošli mi ho nejpozději 8. 6. přes e-mail nebo skype (případně odevzdej do krabice ve vchodu do školy).. Základní škola a mateřská škola Tasov (Kraj Vysočina) Od 14.10. 2020, tedy od zítřka, začíná on-line výuka!Vaše třída bude mít 4 x týdně on-line hodinu! V úterý budete mít od matematiky volno :) Pracujte svědomitě, v případě nejasností pište na Messenger Matematika Zš Tasov, na Microsoft Teams, můžete i na můj e-mail (novotnad@zs-tasov.cz), volat nebo psát. Základní poznatky. Matematika SŠ » Základní poznatky » . aktualizováno: 2. 10. 2020 21:39. Seznam kapitol / hodi

Gymnázium Broumo

Znaky dělitelnosti KAŽDÝ Z VÁS BY UŽ MĚL UMĚT POZNAT ČÍSLO DĚLITELNÉ î, ï, ñ,9, í ì TENTO TÝDEN JE VÁŠ ÚKOL TYTO PRAVIDLA SI PROCVIČIT A NAUČIT SE POZNAT ČÍSLA DĚLITELNÁ ð A ò. Vypracuj pracovní list (strana č.2 v tomto dokumentu) a zkontroluj své řešení podle přiložených výsledků. Pracovní listy Dělitelnost přirozených čísel - znaky dělitelnosti Dělitelnost přirozených čísel - prvočísla Dělitelnost přirozených čísel - společný násobek, dělitel Desetinná čísla-digitální učební materiál Znaky dělitelnosti 1. Prezentace vyvozující první sadu znaků dělitelnosti, a to dělitelnost 10, 5 a 2, ověření pravdivosti na ukázkových příkladech. Zdůvodnění účelu znaků dělitelnosti, příklady k procvičení. Mgr. Radomír Macháň, publikováno 15.9.2008 10:01, zhlédnuto 6014×, hodnocení Pracovní list č. 17, Dělitelnost - znaky dělitelnosti, prvočísla a čísla složená Pracovní list č. 27, Opakování na čtvrtletní písemnou práci - 6. ročník RVM a PP 1. část: Matematika: PolyGram: pdf: 344,3 KB

Pracovní list - dělitelnost deseti a pěti - Krasobruslen

1) PS - pracovní sešit 23/2,3 - 2. sloupeček, 6 - do 15.3. 2) Nové učivo - znaky dělitelnosti - abyste mohli velmi rychle poznat číslo, jestli je ddělitelné 2,3,4,5,6,8,9,10, naučíme se tzv. znaky dělitelnosti - v učebnici máte poměrně rozvlekle vysvětleno na str 56-61, můžeš prostudovat Se znaky dělitelnosti dalšími čísly se seznámíte v učebnici na str. 59 - 62. Úlohy v učebnici na str. 60, 61 a 63 vypracujte do školního sešitu. Neposílejte mi je (jsem trochu zahlcen), ale můžete mi posílat dotazy nebo řešení úloh, se kterými se nevíte rady

Kurz: Dělitelnost přirozených číse

Znaky dělitelnosti 2, 5, 10. PowerPoint prezentace (980 kB) SmartNotebook prezentace (361 kB) Metodika (dokument Word, 135 kB) Pracovní list (dokument Word, 132 kB) Objem tělesa. Pracovní list (výsledky) (dokument Word, 42 kB) Test - gramotnost (celá čísla 11. se píše Tematický test z dělitelnosti (znaky dělitelnosti, čísla soudělná a nesoudělná, nejmenší společný násobek, největší společný dělitel, slovní úloha. 29. 11. 2018 M - pracovní list - rozklad čísla na součin prvočísel + nejmenší společný násobek + největší společný dělitel. 28. 11. 2018 Z - test. ZNAKY DĚLITELNOSTI - učebnice str. 71 - 80 - zápis a všechny potřebné informace najdeš ve fotogalerii na jednotlivých listech Jako vždy máte prezentaci na Google Classroom, tentokrát tam najdete i pracovní list, ve kterém si můžete vyzkoušet, jak na tom jste Kontrolní otázky máte na začátku prezentace a.

Matematika 30. 11. - 4. 12. 2020 - Základní škola J. A ..

29. 3. 2019 byl zadán domácí úkol z tématu Trojúhelníky a čtyřúhelníky. Zadání domácích úkolů najdete zde.. 7. 6. 2019. Krychle a kvád Znaky dělitelnosti- 6 a Tento týden si pročtěte v učebnici kapitolu dvoukřídlí str.96-98, vypracujte pracovní list (máte v příloze) a fotku vypracovaného listu vložte do komentářů v TEAMS do 30.4.. pracovní list č. 1. - zopakování rozkladů čísel na součin prvočísel. učebnice str. 85- 88 - ZNAKY DĚLITELNOSTI (vysvětlení + příklady) pra. seš.2 str. 96 - 103 (co zvládnete) k dělitelnosti máte přehlednou mapku č. 2. (předělat do sešitu) pracovní listy č. 3. a 4. k procvičen

test_znaky dělitelnosti.docx (12.96 kB) 25. - 31.3. 2020. Tento týden věnujeme procvičování. Každý pracujte podle svých možností a času. Nemusíte dělat všechno, vyberte si. Procvičujte dělitelnost (dělitel, násobek, prvočísla, znaky dělitelnosti), můžete také počítání s desetinnými čísly Pojmy: Dělitelnost (znaky dělitelnosti: V pátek vás čeká poslední online pracovní list, a to na téma Prvočíslo a číslo složené (+ jednoduchý prvočíselný rozklad). V příštím týdnu v úterý očekávejte poslední závěrečný test na Dělitelnost pro všechny 6. ročníky • Pracovní sešit B • Tužku, propisku, barevné pastelky • 2 pravítka (jedno s ryskou), ÚHLOMĚR, kružítko, tužku č. 3 • Kalkulačku • Lepidlo • Nůžky Složku na všechny pomůcky do

 • Náplně do koláčů.
 • Paraprotein příznaky.
 • Wellness soběšovice.
 • Chinaski členové 2018.
 • Radiologický asistent české budějovice.
 • Rozmarýn arp.
 • Mapa bitev v čr.
 • Marpo & troublegang.
 • Bulvár wikipedie.
 • Epos.cd 2.
 • Mudr cendelínová nymburk.
 • Čokoládovna brno alfa pasáž.
 • Yamaha trebic.
 • Get it on trex.
 • Barf shop brno.
 • Menstruace 2 dny diskuze.
 • Moucha film online.
 • Ty me taky.
 • Pronájem chaty na oslavu.
 • Tr spinocerebellaris.
 • Flirt dance ostrava.
 • Generátor čísel sportka.
 • Font psací stroj.
 • Hospodářské noviny šéfredaktor.
 • Megan boone filmy a televizní pořady.
 • Doručování společnosti.
 • Obchodní vyjednávání.
 • Larva glochidium.
 • Van gogh museum shop.
 • Co je kondenzační kotel.
 • Hypoteční banka kalkulačka.
 • Uloziste iphone jine.
 • Jméno štěpánek.
 • Kreativní nápady na vánoce.
 • Generátor japonských jmen.
 • Předsedové kdu čsl.
 • Pronájem bytu vodňany.
 • Roztroušená skleroza biologická léčba.
 • Funkční tričko hummel.
 • Bazén (film, 1969).
 • Rychlé zhoršení zraku.