Home

Historické katastrální mapy

strana - Staré katastrální mapy. Portál je provozovaný ČÚZK. Procházení starších map nemusí být vždy tak pohodlné jako procházení aktuálních map. Je to z toho důvodu, že starší mapy jsou naskenované fyzické mapy, které jsou logicky uspořádané podle geografického rozložení Historické mapy jsou důležitou součástí genealogické práce, obzvláště ty zobrazující detaily obcí. Díky nim si můžete udělat představu o velikosti sídla vašich předků, přečíst pomístní názvy, ke kterým se odkazují zápis v gruntovních knihách a mnohé další informace Ústřední archiv zeměměřictví a katastru. Je veřejným specializovaným archivem. Hlavní náplní jeho činnosti je přejímání a evidence archiválií oborů geodézie, kartografie a katastr, jejich následné archivní zpracování, systematická digitalizace skenováním a jejich zpřístupňování veřejnosti Polohopis této mapy byl pořízen fotomechanickou transformací polohopisu katastrální mapy, přičemž malé parcely byly vypuštěny. Výškopis byl přebírán nejdříve z topografických map 1 : 25 000, 1 : 10 000, později ze Základní mapy ČSSR 1 : 10 000. Mapy byly do roku 1990 utajené, určené pouze pro úřední potřebu

Archivní mapy nově obsahují Katastrální mapy evidenční a Mapy evidence nemovitostí. (Srpen 2020) 17. 6. 2020. Do archivu byly přidány nově naskenované snímky z let 1952, 1956 a 1959. (Červen 2020) 11. 6. 2020 Takové katastrální mapy (zpravidla v měřítku 1:2880) jsou platné na cca 70 % území dnešního státu. Stabilní katastr stárnul podstatně rychleji, než se předpokládalo, protože nebylo zajištěno jeho systematické udržování. Proto bylo nařízeno jeho jednorázové doplnění, tzv. reambulace stabilního katastru a další historické mapy ZDE 9. Třetí vojenské mapování (Františko-Josefské, 1876 - 1880) klikněte ZDE 10. Vojenské mapy nakreslené po roce 1945 (zvané S-1952) klikněte ZDE 11. Ortofotomapa (letecká fotografická mapa ČR) z 50. let 20. stolet podnět; video; blog; iKatastr.

uprt

Nejpoužívanější mapový portál www.mapy.cz umožňuje podrobné hledání na mapách ČR i Evropy. Nabízí detailní mapy všech českých měst a obcí, plánovač tras, hledání míst a firem Rakousko-uherské katastrální mapy budou na internetu. 27. 8. 2011 Google Earth na steroidech - 3D mapy jinak. 21. 4. 2011 Autor ama Nahlásit chybu Vydáno pod Média Domác í Média Média. Katastrální mapa je státní mapové dílo velkého měřítka, jeho obsahem je polohopis a popis. Polohopis katastrální mapy obsahuje zobrazení hranic katastrálních území, hranic územních správních jednotek, státních hranic, hranic pozemků, obvodů budov a vodních děl evidovaných v katastru, další prvky polohopisu (mosty, tunely), hranice chráněných území a.

Staré katastrální mapy

 1. Mezi naše hlavní úkoly patří správa a publikace aktuálních dat katastru nemovitostí. Kromě samotné katastrální mapy se jedná i o popisné informace katastru nemovitostí. Katastrální mapa (hranice parcel) je udržována jako bezešvá mapa, topologicky správná a pro potřeby organizací města jsou z ní generovány plochy identifikované parcelním číslem. Plochy lze.
 2. Provádění měřických prací a metoda tvorby katastrální mapy byla pevně stanovena měřickou instrukcí. Geodetickým základem pro mapování ve stabilním katastru byla trigonometrická síť budovaná současně i pro vojenská mapování. Délkovou jednotkou při měření a výpočtech byl vídeňský sáh a z něho vyplývající.
 3. I když měly určité své nevýhody (časová nerovnoměrnost na různých územích) - staly se tyto historické katastrální mapy jedinečným dokumentem o obcích. Indikační skici byly pro každou obec a její katastrální území vyhotoveny po sekcích na formátech A3, v měřítku 1:2880
 4. Dvě Prahy umožňují srovnávat historii města se současností. Základním rysem aplikace je možnost v jeden okamžik prohlížet dvě mapy současně vedle sebe. V nabídce jsou historické ortofotomapy i císařské otisky Stabilního katastru z roku 1842. Dnešní stav Prahy je možné porovnávat s obdobími před 170, 80, 60, 40 a 20.

Historické mapy - Gene

Rôzne historické mapy . Zbierku rôznych historických máp tvoria kartografické diela z obdobia 1854 - 1960 vyhotovené v rozličných mierkach, obsahovo sú to rôznorodé mapy, ako napríklad Mapy Uhorskej štátnej správy, Župné rozdelenie Uhorska, Mapy žúp Uhorska, Vojenské mapy Uhorska, Železničná mapa Uhorska, Železničná mapa ČSR, Plán Bratislavy, Prehľadný náčrt. Geologie, geologické mapy ale i další zajímavé informace pro katastrální území Malý Újezd (k.ú. 691437), obec Malý Újezd, pověřená obec Mělník, obec s rozšířenou působností Mělník, okres Mělník, Středočeský kraj.. Na orientační mapce vpravo si můžete ověřit, zda-li jste si vybrali správné katastrální území Česká kartografie má dlouhou tradici. První staré mapy Čech vznikaly už v 16. století. V průběhu historie se geografie na našem území dopracovala k mistrovsk.. Klepněte na požadované katastrální území, otevře se malé okénko, v něm klikněte na odkaz mapa. Otevře se nové okno, v něm seznam listů, na které je katastrální území rozděleno. Klikem na list se tento otevře v novém okně, kde už se dá přibližovat a posouvat. Mapy zde nejsou georeferencializovány

Digitalizované staré mapy Moravy a města Brna. Mapy jsou zpřístupněny pomocí aplikace Zoomify. K prohlížení musíte mít ve svém prohlížeči povolený JavaScript a nainstalovaný Macromedia Flash Player ve verzi 6 nebo vyšší. Za poskytnutí map děkuji Ing. Petru Cikrlovi, PhD., Ing. Karlu Dvořákovi, Ing. Radomilu Dojivovi, PhDr Mapová aplikace pro prohlížení produktů ČÚZK Historické mapy. Mapová aplikace. V aplikaci je možné zobrazit tzv. povinné císařské otisky map stabilního katastru. Jedná se o obdobu první podrobné katastrální mapy z období 1830 až 1836. Císařské otisky představují ojedinělé mapové dílo, kopii originální katastrální mapy v měřítku 1 : 2880

ČÚZK - Ústřední archiv zeměměřictví a katastr

Dvorce je obec ležící v okrese Jihlava, na obou stranách historické zemské hranice Čech a Moravy, přičemž takřka celé katastrální území obce, stejně jako celá zástavba se nachází v Čechách, zatímco na Moravě se nacházejí jen některé pozemky, nacházející na pravém břehu původního koryta řeky Jihlavy, jež zde bylo odkloněno při někdejší výstavbě. Aktuality 04.11.2020 Informace o provozu ZÚ Na základě Usnesení Vlády České republiky ze dne 30. října 2020 č. 1108, o prodloužení nouzového stavu, zůstává i nadále uzavřena badatelna Ústředního archivu zeměměřictví a katastru a prodejna map Katastrální mapa -původní nebo otisk Příruční katastrální mapa - podlepený, rozdělený otisk, který se používal i v terénu ( vyznačení změn - červeně) používaly se mapy 1:1000, 1:2000, (1:4000) - vyhotovené podle katastrálního zákona, mapy podle dřívějších předpisů - 1:2880,1:1440 i 1:720 (pak i 1:2500

Katastrální mapa | www

Historické mapy; Současné mapy; Slovníčky. Nejčastější příčiny úmrtí Mapy. Tato část obsahuje odkazy na mapové servery a veřejně dostupné mapové celky, které jsou pro genealogy zajímavé. Historické mapy; Současné mapy; Komentáře. Zobrazit komentáře (271 Letecké mapy celé ČR z padesátých let . Publikováno: 26.4.2011, Aktualizováno: 11.11.2020 21:13. Rubrika(y): Doporučujeme. Autor: Marcel Mahdal. Chcete vědět jak vypadalo vaše město či vesnice z ptačího pohledu před šedesáti lety? Hledáte zaniklé obce a sídla, po kterých není dnes ani památky? Historické letecké.

Unikátní aplikace dává uživateli možnost podívat se pod povrch Hlavního města Prahy. V aplikaci jsou zpřístupněny naskenované výkresy podrobného inženýrskogeologického mapování, které na území Prahy probíhala od roku 1969 do konce 20. století (některé mapové listy byly aktualizovány po roce 2007) Katastrální mapy, pozemkový katastr, věcná břemena a další on-line náhled a výpis katastru na bázi map a služeb nahlížení do katastru nemovitostí ČÚZK. :: Android verze:: mobilní verze:: Karel Kolman 2009+ :: katastr2.0@gmail.co Klaudyánova mapa Čech z roku 1518: Helwigova mapa Slezska z roku 1561, vydání z roku 1655: Fabriciova mapa Moravy z roku 1569, vydání z roku 162 katastrální - polohopisné mapy velkého měřítka zobrazující všechny nemovitosti, katastrální území a bodová pole topografické -podrobné místopisné mapy zobrazující co nejpodrobněji geografickou realitu tematické -vznikají na podkladě základní mapy, výrazně upřednostňuj

Mapa je zmenšené, zevšeobecněné a vysvětlené znázornění objektů a jevů na Zemi, ostatních nebeských tělesech nebo nebeské sféře, sestrojené obvykle podle některého ze zobrazení na rovině a vyjadřující pomocí smluvených znaků rozmístění a vlastnosti objektů a jevů vázaných na jmenované povrchy.Pokud se jedná o zobrazení na kouli, nazýváme ji glóbus DIGITÁLNÍ KATASTRÁLNÍ MAPY Z POHLEDU FUNKCE STÁTNÍHO MAPOVÉHO DÍLA ada, V.: Digital Cadastral Maps from Standpoint of the State Map Series. Kartografické listy 2007, 15, 1 tabs., 10 refs. Abstract: The paper deals with legislative and methodical conception of creating and manag-ing the digital cadastral maps (DKM) in the Czech Republic Katastrální mapa kú Bradlec, 608980 Bradlec - katastrální mapy pozemků a čísla parcel, nahlížení do katastru nemovitostí Bradlec k.ú. 608980 přes katastrální mapu. Vyhledávání pozemků a budov v k.ú. Bradlec, zobrazení v mapě, informace o majiteli z katastru nemovitostí Starší aktualita . Družicová data o životním prostředí. Novější aktualita. Prostorová data v CENIA. Aktuality. Data o odpadovém hospodářství za rok 2019 zveřejněna ve VISOH 27. 11

Hlavní strana | Obec Rokytno

Prostějovsko/Brno - Nejstarší katastrální mapy Prostějovska si mohou lidé již nyní prohlédnout na internetových stránkách Moravského zemského archivu v Brně. Jsou to takzvané indikační skicy, které vznikaly jako podklad pro pořízení katastru ve dvacátých a třicátých letech devatenáctého století, vysvětlila ředitelka archivu Kateřina Smutná Jeho podkladem se opět staly katastrální mapy, oproti II. vojenskému mapování je vylepšeno znázornění výškopisu - nejen šrafami, ale také vrstevnicemi a kótami. Výsledkem mapování jsou kolorované tzv. topografické sekce, z nichž přetiskem vznikly mapy speciální (1 : 75 000) a generální (1 : 200 000), které již byly. Díky barevnému rozlišení jednotlivých složek (mapy byly ručně kolorovány) je lze snadno identifikovat. Současně s kresbou map vznikal vojensko-topografický popis území obsahující informace co v mapě nebyly - viz šířka a hloubka vodních toků, stav silnic a cest, zásobovací možností obcí, aj Katastrální mapy přehledky, mapy (BPK,KMS,KMD,scan,digi), info o k.ú. CZEPOS Česká permanentní síť pro určování polohy (GPS) Geoportál ZÚ komplexní internetové řešení pro poskytování geodat ČR Digitalizace a měření v S-JTSK převod katastrálních map a jejich stav: Historické mapy Historické mapy Zde naleznete katastrální mapy obce mazelov platné v roce.

Mapa České Budějovice – Mapa Česka

Staré a nové mapy z území České republiky Staré mapy Česk

Historické, hospodářské a astronomické mapy, plány a veduty obsažené v mapové sbírce pocházejí z období od 15. století až do současnosti. Součástí fondu jsou mapy Čech z produkce Sebastiana Münstera, Johanna Crigingera, Pavla Aretina či Petra Kaeria a též mapy Moravy od Komenského či Pavla Fabricia Jeho podkladem se opět staly katastrální mapy, oproti II. vojenskému mapování je vylepšeno znázornění výškopisu ? nejen šrafami, ale také vrstevnicemi a kótami. Výsledkem mapování jsou kolorované tzv. topografické sekce, z nichž přetiskem vznikly mapy speciální (1 : 75 000) a generální (1 : 200 000), které již byly. The most frequently used website www.mapy.cz enables a detailed search through the maps of the Czech republic and Europe. It offers detailed maps of all Czech cities and towns, route planner, location search and company search Katastr nemovitostí: oprava chyb v katastrálním operátu k § 8 odst. 1 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. k § 52 odst

lms.cuzk.cz - Archi

Mukařov katastrální mapy evidenční Čech 1886 - 1:2880. Mukařov indikační skica stabilního katastru 1871 - dokreslená 1893. Mukařov císařské povinné otisky map stabilního katastru Čech 1841 - 1:2880. Mukařov mapa kultur stabilního katastru 1834-44 - 1:3600 V Čechách proběhlo mapování v letech 1826 - 1830 a na Moravě v letech 1837 - 1843. Jedná se o nejstaší katastrální mapu území České republiky. Z této mapy vychází i mapy Pozemkového katastru (již nebarvené) z kterých vychází současný katastr nemovitostí

ČÚZK - Historie pozemkových evidenc

 1. Mapa - zdroj informací Druhy map podle obsahu Tato prezentace byla vytvo řena v rámci projektu CZ.1.07/1.1.04/03.004
 2. Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Naučná literatura > Třídění dle formy > Mapy
 3. Zdroj: Český úřad zeměměřický a katastrální. Geologické a retro mapy města Hradec Králové. Historické mapy vznikaly tzv. II. vojenským mapováním (1807 - 1869). Napoleonské války a snaha Rakouska o vůdčí roli v evroém prostoru přiměla císaře Františka II. zahájit práce na nové válečné mapě
 4. Český úřad zeměměřický a katastrální, Srovnal Pavel, Mgr. , tel: +420 284 041 860 , e-mail: pavel.srovnal@cuzk.cz Detailní metadata Metadata XM
 5. Zobrazuji 1 - 8 z 8 pro vyhledávání: 'historické mapy', doba hledání: 10,52s Výsledků na stránku 10 20 40 60 80 100 Seřadit podle Relevance Od nejnovějšího Od nejstaršího Autor Náze
 6. Staré dobré Mapy.c

16 nejzajímavějších on-line map Česka - G

/ Město / Historické mapy jednotlivých katastrů města Mirotice / Výběr z článk Katastrální území Strážovice. 24.10.2016 publikoval: Monika Chylíkov. Indikační skici pro jednotlivá katastrální území lze rovněž otevřít pomocí této mapové aplikace Historické mapy (Začít úlohu / Historické mapy ČÚZK). Více informací o historických mapách naleznete na stránkách Ústředního archivu zeměměřictví a katastru, začleněného do Zeměměřického úřadu Mapové podklady - základní mapy, ortofoto, katastrální mapy, historické mapy..... Územní plány - publikování ÚP veřejnosti, porovnání s reálnou ortofoto mapou, textové části (regulativy). Práce s daty z katastru nemovitostí - filtrování a zobrazování pozemků, budov, bytů, výpisy LV. Inženýrské sítě - vodovod, kanalizace, elektro, telekomunikace, plynovod. Historické mapy. Vratislavice na starých mapách. Nezbytným podkladem pro tyto operace byly společně se statistickými údaji také katastrální mapy v měřítku 1: 2880. V Čechách probíhalo geodetické měření v letech 1826-1843 a na Moravě 1824-1836. Mapy byly vyhotoveny pro každé katastrální území, jež je většinou.

k.ú. Katastrální území KMD Katastrální mapa digitalizovaná v systému S-JTSK KM-D Katastrální mapa digitalizovaná v systému S-SK KML Keyhole Markup Language - datový formát pro distribuci geodat KP Tábor Katastrální pracoviště Tábor m.l. Mapový lis Při porovnání se současnou krajinou mohou historické katastrální mapy přispět k identifikaci reliktních krajinných struktur, jež bývají často osídleny původními společenstvy. Takové krajinné struktury jsou cennými ohnisky druhové rozmanitosti a zdroji Nejpoužívanější mapový portál v ČR s celou řadou tématických map - základní, turistickou, cyklistickou, dopravní a plno dalších. Nabízí možnost reálného leteckého, panoramatického nebo 3D pohledu. Rozsáhlé množství obsahu, firem a turistických bodů zájmu. Umožňuje vyhledávání, plánování tras, měření a tvorbu vlastních značek Podkladové mapy; Historické mapy; Katastrální mapy; Budovy dle katastru; Majetek hl. m Prahy; Územní plánování. Údaje jsou ve správě KP Trutnov: email: kp.trutnov@cuzk.cz Horská 822, 54101 Trutnov: telefon: 499316111 fax:49551263

Staré mapy ČSR v měřítku 1:75 000, 1:200 000 a 1:750 000 na opevneni.cz. Katastrální mapy Mapy na Seznamu - mimo jiné celá ČR letecky, rychle a snadno se s tím pracuje Slovenské půdní mapy Staré mapy Moravy a města Brna Digitální knihovna map Vědecké knihovny v Olomouci Staré mapy na ČÚZK turistická padesátka - Slovensk Mapový portál města Ostravy. Cenová mapa, Územní plán Ostravy, mapa čísel popisných a orientačníc

Kříž jihozápadně od Pláně | Drobné památky

iKatastr: mapa a informace z K

Kdo si počká, ten se mapy dočká Samotné dokončení leteckého snímkování lokality ještě neznamená, že by hned vznikla kvalitní ortofotomapa. Přestože automatizace zaznamenává velký pokrok, je tvorba ortofotomapy stále velkou vědou a je podložena hromadou ruční práce zkušených operátorů Stabilní katastr (německy Franziszeischer Kataster, františkovský katastr) byl soubor údajů o veškerém půdním fondu v předlitavské části Rakouského císařství.Pořízen byl v první polovině 19. století za účelem získání dostatečně přesného měřického podkladu pro stanovování pozemkové daně.Měl to být trvalý registr, a proto byl nazván stabilní 25. 6. 2020. Mapy.cz vám nově v plánovači ukážou i trasy, přes které není povolen průjezd. Ať už jedete autem, na kole či jdete pěšky, může se jednat o dočasně uzavřené úseky, soukromé cesty či území národních parků.Mapy vás o nich informují a vy tak víte, zda si zařídit povolení k vjezdu, nebo se raději držet naplánované trasy Kvůli tomu, jak jsou katastrální mapy staré, je třeba některé vytvořit zcela nově, jiné stačí upřesnit. Tak či tak musí geodeti z katastrálních úřadů znovu vyměřovat hranice pozemků. Ty skutečné se od údajů v katastru liší až o několik metrů. Je to hlavně proto, že se historické mapy stále překreslují

Mapy.c

 1. Historické měřické postupy při tvorbě nejstarších samostatných map Čech, Moravy a Slezska Nejstarší středověké mapy z našeho území (a nejen z něho) jsou veřejnosti často představovány jako obrázky, ze kterých je možné si udělat představu o tom jak země a krajina vypadala, jak hustě byla v tom-kterém historickém.
 2. Katastrální mapy samozřejmě nejsou žádnou novinkou. Ale od nedávna už kvůli zobrazení informací o nemovitosti není třeba opisovat nečitelné znaky Captcha. Stránka se zobrazí rovnou. ČÚZK si ale zcela jistě hlídá počty požadavků z jednotlivých IP adres, aby zabránil automatizovaném vytěžení celé databáze
 3. Německo 1938, Rakousko-Uhersko - http://www.volny.cz/stare_mapy/ Mapy 1.a 2.vojenského mapování. - http://oldmaps.geolab.cz Zde najdete naskenované staré mapy.
 4. Historické letecké snímkování Na snímku jsou patrné domy v centru zaniklé obce, které potvrzují snímek katastrální mapy. Stojí ještě cca 7 domů, jdou však vidět také dva zbory v levé části obrázku (Pozn. snímek není orientován severojižním směrem, horní část směřuje k východu.)..
 5. Historické mapy Další mapy, které si m ůžete na internetu prohlédnout, jsou historické mapy. Velice zajímavou Tak nap ř. v nabídce Vrstvy si m ůžete vybrat katastrální mapy, mapové produkty ČÚZK nebo podkladové mapy, v nabídce Mapy si m ůžete vybrat r ůzné tématické mapy z oblast
 6. Téma katastrální mapy v sobě zahrnuje tato data: Mapa parcel RÚIAN. Mapa parcel RÚIAN existuje tam, kde jsou data vydávána ve výměnném formátu KN (VFK). Jedná se tedy o data Digitální katastrální mapy (DKM), katastrální mapy digitalizované (KMD) a definičních bodů parcel (DEBO)

Historické mapy. Další mapy, které si můžete na internetu prohlédnout, jsou historické mapy. Tak např. v nabídce Vrstvy si můžete vybrat katastrální mapy, mapové produkty ČÚZK nebo podkladové mapy, v nabídce Mapy si můžete vybrat různé tématické mapy z oblastí životní prostředí, voda, přírodní. Tyhle historické mapy je potřeba číst tak jak vznikly--mají přesnost tehdejších vojenských požadavků a odměřovat na nich cokoli je opravdu odvaha. Obsahově sloužili k tvorbě vojenské strategie--nikoli ke kartometrii ve smyslu dnešního pohledu na věc

Jak se měnilo místo, kde žijete? Staré mapy v Google Earth

 1. Horní menu. Úvod; Obecní úřad. O obci; Základní informace; Popis úřadu; Povinné informace; Vyhlášky,zákony a dokumenty; Poskytování informací.
 2. Katastrální mapa z r. 1835: Historické datum: 1835: Výřez z katasrální mapy Okříšek. Stavidlo z rybníka bylo na dnešní ulici Nádražní v místech masny.
 3. Vyhledávání: historické mapy Zobrazuji 61 - 70 z 6,562 pro vyhledávání: 'historické mapy', doba hledání: 0,1s Výsledků na stránku. Seřadit podle. Vybrat vše . RSS Poslat emailem Uložit hledání. 61. 001346190. Mapy. Slovenská socialistická republika všeobecnozemepisná mapa : župy k 31.12.1922 /.
 4. Vyhledávání: historické mapy Doporučená témata mezi výsledky: historická geografie (50) města (16) staré mapy (11) územní rozvoj (10) česká města (10) dějiny (9) více pozemkový katastr (8) historická kartografie.
 5. POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ Z KN Nahlížení do KN, Dálkový přístup, Výpisy z KN, Katastrální mapy, Služba sledování změn, Číselníky ISKN/ISÚI, Statistiky . Untitled. horní fréza i koupelnový nábytek. Navíc se nenechavec při své eska-. Černá Hora - Zlato pro pš
Katastrální mapa bělá pod bezdězem

Katastrální mapa - Wikipedi

Historické fotografie; Obecní symboly; Podnikatelé v obci; Spolky v obci. SDH Topolany; Úvod > Obec > Mapy, snímky, katastr > Katastrální mapa. Katastrální mapa. Kontakty Topolany č.p.51, 682 01 Vyškov Telefon: +420 517 362 508. Úřední hodiny Pondělí nejstarší mapování zdědilo Československo Mapy stabilního katastru (Voženílek 2007). Později se sice začaly zpracovávat nové mapy, ale v různých zobrazeních a podle různých směrnic v civilním a vojenském sektoru. Nové mapy celého našeho území byly zpracovány až v 50. letech 19. století Jednou je v daném, konkrétně 19, zoomu vidím, a když se na toto území později vrátím tak se mi ty katastrální mapy zobrazují jen do vrstvy 18. Jiné zase ani nižší (17, 16) vrstvy nic nedají. Zkouším volit zobrazení vrstev Skenované mapy, Katastrální digitalizované, atd. a nic to nedá. EDIT2 Historické mapy zemí Koruny České. Jako experiment byla georeferencována do systému JTSK (jednotná trigonometrická síť katastrální) Aretinova mapa Čech (1619) a následně byla uložena do mapserveru

Katastrální mapa Mapový portál města Plzn

Mapy » Všechny mapy. Všechny mapy Účelová katastrální mapa. Projekt účelové katastrální mapy (zkráceně ÚKM) má za účel vytvořit vektorový obraz katastrální mapy. ÚKM je zpracovávána v místech, která jsou pokryta analogovou katastrální mapou vedenou na plastové fólii / Město / Historické mapy jednotlivých katastrů města Mirotice / Katastrální území Bořice. Město (NE)PLÁNOVANÉ ODSTÁVKY VODY Volby 2020 Samospráva Zápisy ze zastupitelstva Vyhlášky a nařízen Katastrální území Bořice. 24.10.2016 publikoval:. Zobrazuji výsledky 1 - 18 z 18 pro vyhledávání 'historické mapy' Přeskočit na obsah. Toggle navigation. English. inženýrská geologie 1 kartometrie 1 katastrální mapy 1 námořní plavba 1 přesnost měřen í 1 regionální geografie. Projekt Chytré mapy (www.chytre-mapy.cz) vám nabízí možnost snadno a rychle zobrazit informace o parcelách z Katastru nemovitostí, způsob využití pozemků, měření vzdáleností a ploch, panoramatické prohlížení ulic. To vše vidíte přímo z letecké nebo topografické mapy České republiky vytvářené a aktualizované společností TopGis a nad katastrální mapou ČÚZK

Objektová mapa DTM PK a nové podkladové plány od Mapy

10 starých plánů a map Prahy, které jsou použity na

TOTO JE JEDINÁ OFICIÁLNÍ INTERNETOVÁ PREZENTACE OBCE ROKYTNO. JENOM TYTO STRÁNKY JSOU AKTUALIZOVÁNY. Dovolujeme si upozornit že Obec Rokytno, místní část Rokytno je monitorována kamerovým systémem - Mapy v urbáříchbyly ojedinělé a jednalo se o pohledové mapy velkých měřítek 3. - Virtualita a realita - obraz historické a . Katastrální mapa pro obec Rychmburk(pracovní otisk) 33 1887 - Katastrální mapa pro obec Rychmburk(pracovní otisk), detail.

Zemská porodnice | Encyklopedie Prahy 21

Pro historické údaje nejsou grafické údaje k dispozici. Kontext zpracovaniId: 41e2527e-9e4c-4219-9a71-1e143984cab Mapy, plány a atlasy byly získávány dary, nákupem, výměnou s různými institucemi a z pozůstalostí. Dary pocházely většinou z Archivu Pražského hradu, z Historického klubu, Národní kulturní komise, Zeměměřického úřadu, Vojenského zeměpisného ústavu, mezi dárci se vyskytla jména Bedřich Mendl, Ivan Honl, Zdeněk. Katastrální mapa Mapa PK Průhlednost Topografická mapa Průhlednost Turistická mapa Průhlednost Turistika Ortofoto Průhlednost Základní mapa ČR Průhlednost Historické mapy Názvy ulic Průhlednost Čísla popisná a evidenční. Historické mapy Slupi a okolí . Krajské mapy Moravy (1720) Jana Kryštofa Müllera. Jan Kryštof Müller se narodil 15. března 1673 v předměstí Norimberku, ve Wohrdu. V Norimberku studoval matematiku a kreslení u astronoma a mědirytce G.C. Eimmarta

 • Profesorská práce.
 • Jak obnovit suchy travnik.
 • Železničář.
 • Chop suey jídlo.
 • Elektronická cigareta škodlivost 2017.
 • Jelen na praní recenze.
 • Želatina krystalky.
 • Hills c/d pro psy.
 • Oriflame 30886.
 • Prodej ovocných stromků vyškov.
 • Bezdrátové osvětlení.
 • Delta airlines jídlo.
 • Vanocni věnec na dveře.
 • Pdf s obsahem.
 • Andy warhol exhibition.
 • Vlnění v přírodě.
 • Bláznivá dovolená v las vegas.
 • Nejznámější filmové postavy.
 • Oh deer bakery ceny.
 • Pomoc na mastné vlasy.
 • Candy song iggy pop.
 • Thor steinar de.
 • Whatsapp download pc.
 • Vetrna abraze krizovka.
 • Velkoobchod svatebních šatů.
 • Jak začít být vegetarián.
 • Python regius.
 • Líbánky 2018.
 • Zahradní lavice z masivu.
 • Zapojení zásuvky samec.
 • Stužky a šerpy.
 • Rybi jatra recept.
 • Kotníkové boty levně.
 • Velky cupcake.
 • Softshell s úpletem.
 • Srážkové vody z komunikací.
 • Jak dlouho roste švestka.
 • Úprava srsti koček.
 • Zesvětštění.
 • Google překladač hlas.
 • Malá kuchyň s obývákem.